Thông báo về Báo cáo tổng kết công tác của Chi đoàn năm học 2017-2018


Thông báo về Báo cáo tổng kết công tác của Chi đoàn năm học 2017-2018

24/04/2018

THÔNG BÁO

Kính gửi:            - Ban Chấp hành các Liên chi đoàn;

- Ban Chấp hành các chi đoàn; Ban Cán sự các lớp.

Ban Chấp hành Đoàn trường thông báo và đề nghị Ban Chấp hành các Liên chi đoàn, Chi đoàn và Ban Cán sự các lớp nghiêm túc triển khai một số nội dung công việc cụ thể như sau:

1. Ban Chấp hành Chi đoàn phối hợp Ban Cán sự lớp tổ chức sinh hoạt Chi đoàn (theo Hướng dẫn); tổng kết đánh giá kết quả hoạt động công tác của Chi đoàn và Ban Chấp hành chi đoàn trong năm học 2017-2018; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác của Chi đoàn và Ban Chấp hành Chi đoàn trong năm học 2018-2019; kiện toàn Ban Chấp hành Chi đoàn (nếu có).

2. Tổ chức bình xét đánh giá, phân loại đoàn viên năm học 2017-2018.

3. Tập hợp sổ đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn nhận xét, đánh giá và gửi lên Văn phòng Đoàn trường (P312-H1) để xác nhận.

4. Giới thiệu, đề nghị Ban Chấp hành Đoàn trường khen thưởng tập thể Chi đoàn (nếu có) và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm học 2017-2018.

5. Ban Chấp hành Các Chi đoàn lập báo cáo (theo mẫu gửi kèm) nộp Ban Chấp hành Liên chi đoàn cấp trên trước ngày 08/6/2016 (thứ Sáu).

6. Ban Chấp hành các Liên Chi đoàn tổng hợp, nộp báo cáo kết quả về VP Đoàn TN trường (P312-H1) trước ngày 11/6/2016 (thứ Hai).

Ghi chú: để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời liên hệ:

TT

Liên chi đoàn

Họ và tên

Điện thoại

1

CSĐT Vĩnh Phúc

Phạm Ngọc Trường

0984.826.232

2

CSĐT Thái Nguyên

Trịnh Minh Hoàng

0976.317.016

3

Khoa Công trình (HN)

Bùi Mạnh Lực

0977.933.697

4

Khoa KTVT (HN)

Nguyễn Thị Thùy Dung

0979.664.054

5

Khoa CNTT (HN)

Nguyễn Công Nam

0987.698.963

6

Khoa Cơ khí và TTCN Cơ khí

Đỗ Hữu Tuấn

0985.127.394

7

Khoa ĐTTC

Hoàng Anh Tuấn

0978.537.248

­­­­Trân trọng cảm ơn !