Kỹ sư CNKT Cơ điện tử


Kỹ sư CNKT Cơ điện tử

Tên tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

Tên tiếng Anh: Mechatronic for Automotive Engineering Technology

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

Nhu cầu nguồn nhân lực:

- Số lượng xe sản xuất trong nước: Tổng sản lượng xe đạt 1.531.400 chiếc, trong đó: xe đến 9 chỗ - 852.600 chiếc, từ 10 chỗ trở lên - 84.400 chiếc, xe tải - 587.900 chiếc, xe chuyên dụng - 6.500 chiếc.
- Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Đáp ứng trên 65% (tính theo giá trị) nhu cầu về lình kiện, phụ tùng cho sản xuất lắp ráp ô tô trong nước, cụ thể: xe đến 9 chỗ đạt 55 - 60%, từ 10 chỗ trở lên đạt 75 - 80%, xe tải đạt 70 - 75'%, xe chuyên dụng đạt 60 - 70%.
- Về xuất khẩu: tổng lượng xe xuất khẩu đạt - 90.000 chiếc, trong đó: xe đến 9 chỗ - 50.000 chiếc, từ 10 chỗ trở lên - 15.000 chiếc, xe tải - 25.000 chiếc. Giá tri xuất khẩu linh kỉện và phụ tùng đạt - 10 tỷ USD.

Cơ hội nghề nghiệp và vị trí làm việc sau tốt nghiệp:
- Có thể làm việc ở vị trí: kỹ sư Công nghệ Cơ điện tử tại các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô; các doanh nghiệp tự động hóa sản xuất, thiết kế linh phụ kiện, phụ tùng ô tô; các trung tâm đo lường và chế thử sản phẩm; các tập đoàn công nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực Cơ điện tử và ô tô; các công ty và doanh nghiệp chế tạo công nghiệp máy móc và thiết bị.
- Giảng dạy trong các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề.