Kỹ sư CNKT Cơ khí Máy xây dựng


Kỹ sư CNKT Cơ khí Máy xây dựng

Tên tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí Máy xây dựng

Tên tiếng Anh: Construction Mechanical EngineeringTechnology

Thời gian đào tạo: 4 năm

Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Nhu cầu nguồn nhân lực:

Chiến lược phát triển ngành GTVT đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Chính phủ xác định: “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ” và  “Giao thông vận tải Việt Nam phải phát triển đồng bộ cả về kết cấu hạ tầng, vận tải và công nghiệp giao thông vận tải theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, tạo thành mạng lưới giao thông vận tải hoàn chỉnh, liên hoàn, liên kết được các phương thức vận tải, đảm bảo giao lưu thông suốt, nhanh chóng, an toàn và thuận lợi trên phạm vi cả nước với trình độ tương đương các nước tiên tiến trong khu vực, phục vụ mục tiêu đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và khu vực”…. “Đến năm 2030, cơ bản hoàn thiện mạng lưới GTVT trong cả nước, đảm bảo sự kết nối và phát triển hợp lý giữa các phương thức vận tải. Chất lượng vận tải và dịch vụ được nâng cao, đảm bảo: nhanh chóng, an toàn, tiện lợi.” (Quyết định số 355/QĐ-TTg ngày 25 tháng 2 năm 2013 - điều chỉnh Chiến lược phát triển GTVT Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030).

Qua khảo sát thực tiễn tại các cơ quan quản lý nhà nước; các doanh nghiệp vận tải và xây dựng; các đội thi công cơ giới, nhận thấy: Có nhiều đổi mới trong công nghệ thiết kế, tự động hóa trong công nghệ lắp ráp, chế tạo; các thiết bị mới trong công nghệ kiểm tra, kiểm định, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa đã đạt tới trình độ khu vực và thế giới. Kết quả khảo sát cũng cho thấy nhu cầu nhân lực có kiến thức chuyên sâu; kỹ năng vận dụng kiến thức vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí nói chung và Công nghệ kỹ thuật cơ khí Máy xây dựng nói riêng tại các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp trong và ngoài ngành GTVT, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu là rất lớn.

Khối lượng kiến thức toàn khoá

Khối lượng kiến thức toàn khóa học là 152 tín chỉ (TC); các kiến thức giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp sẽ được tích lũy TC; hai môn học bắt buộc là Giáo dục thể chất (4 TC), Giáo dục Quốc phòng - An ninh (8 TC), sẽ được cấp chứng chỉ riêng.

Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo (TC) thể hiện ở bảng sau:

Khối kiến thức

Bắt buộc

Tự chọn

Tổng số

1. Kiến thức giáo dục đại cương

29

4

33

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

111

8

119

2.1. Kiến thức cơ sở ngành

46

4

50

2.2. Kiến thức ngành

33

4

37

2.3. Thực tập nghề nghiệp

20

 

20

2.4. Thực tập tốt nghiệp

4

 

 4

2.5. Đồ án tốt nghiệp

8

 

 8

Tổng số

140

12

152

Kỹ năng sinh viên tốt nghiệp

  • Xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy trình công nghệ trong chẩn đoán kỹ thuật, thử nghiệm, vận hành thiết bị, bảo dưỡng, sửa chữa máy xây dựng;
  • Thực hành các kỹ năng tay nghề cơ bản để ứng dụng vào công việc bảo dưỡng, sửa chữa máy xây dựng;
  • Xác định, phân tích các nguyên nhân hư hỏng của các chi tiết, tổng thành: động cơ, hệ thống gầm, điện, thủy lực, các hệ thống công tác khác.... của máy xây dựng trong quá trình sử dụng và khắc phục được những hư hỏng đó;
  • Sử dụng được phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực hoạt động công nghệ kỹ thuật cơ khí máy xây dựng;
  • Hội nhập được với môi trường quốc tế trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ khí máy xây dựng;
  • Sử dụng tiếng Anh, công nghệ thông tin để nghiên cứu, tiếp cận hiệu quả các vấn đề mới trong lĩnh vực chuyên ngành.
  • Tổ chức quản lý, khai thác và vận hành Máy xây dựng

Cơ hội nghề nghiệp và vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí Máy xây dựng) có thể đảm nhiệm những vị trí sau:

  • Là cán bộ quản lý nhà nước hoặc các doanh nghiệp về lĩnh vực cơ khí nói chung và cơ khí ô tô, máy xây dựng nói riêng;
  • Là cán bộ phụ trách kỹ thuật trong các đơn vị hoạt động về lĩnh vưc ô tô, máy xây dựng và cơ khí chuyên dùng;
  • Giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong các cơ sở đào tạo hoặc các viện nghiên cứu.
File đính kèm