Kỹ sư Truyền thông và Mạng máy tính


Kỹ sư Truyền thông và Mạng máy tính

Tên tiếng Việt: Truyền thông và Mạng máy tính

Tên tiếng Anh: Communications and Computer Networks

Thời gian đào tạo: 4 năm

Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Truyền thông và Mạng máy tính

Nhu cầu nguồn nhân lực:

- Chương trình đào tạo ngành Truyền thông và Mạng máy tính cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về Công nghệ thông tin và các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực mạng máy tính và truyền thông. Hiện nay, ngành này có ảnh hưởng lớn và sâu rộng trong mọi lĩnh vực của đời sống con người, chẳng hạn như: Lĩnh vực truyền thông (Internet, mạng xã hội, báo điện tử, …); Lĩnh vực giải trí (âm nhạc trực tuyến, truyền hình, game, …); Lĩnh vực kinh tế (thương mại điện tử, quảng cáo trực tuyến, …); Lĩnh vực giáo dục (đại học điện tử, giải bài toán trên mạng, …); Lĩnh vực hành chính (chính phủ điện tử, văn phòng không giấy, …) và nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống

- Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều cần có nhân viên quản trị hệ thống, quản trị mạng có trình độ cao. Truyền thông và Mạng máy tính hiện là ngành được đầu tư và chú trọng phát triển ở mọi doanh nghiệp, từ những doanh nghiệp vừa và nhỏ đến những tập đoàn lớn trên thế giới.

- Môi trường làm việc trong ngành Truyền thông và Mạng máy tính rất đa dạng với nhu cầu nhân lực rất lớn vì hầu như mọi tổ chức, cơ quan đều trang bị hệ thống máy tính được kết nối với mạng Internet.

Cơ hội nghề nghiệp và vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

Sinh viên học ngành Truyền thông và mạng máy tính khi tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư Truyền thông và mạng máy tính và có thể làm các công việc như:

-  Kỹ sư phân tích, thiết kế, xây dựng các hệ thống mạng; cán bộ quản lý dự án công nghệ thông tin.
-  Chuyên gia vận hành, quản trị và bảo mật các hệ thống mạng và truyền thông.
-  Chuyên viên thiết kế và đảm bảo hoạt động các hệ thống mạng trong các doanh nghiệp, cơ quan, trường học…
-  Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin ở các Viện nghiên cứu, Bộ, Ban, Ngành và các cơ sở đào tạo.
-  Giảng viên về lĩnh vực mạng máy tính và truyền thông ở các trường đại học và cao đẳng.
-  Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo đại học, có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc học cao học và nghiên cứu sinh để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực Truyền thông và mạng máy tính.