Kỹ sư CNKT môi trường trong xây dựng CTGT


Kỹ sư CNKT môi trường trong xây dựng CTGT

Tên tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật môi trường trong xây dựng công trình giao  thông.

Tên tiếng Anh: Transport Construction Environmental Engineering Technology.

Thời gian đào tạo: 4,0 năm

Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật môi trường

Nhu cầu nhân lực

Hiện nay, nhu cầu nhân lực tại các cơ quan quản lý nhà nước, tại các Viện nghiên cứu về lĩnh vực môi trường, các Trường Đại học – Cao đẳng chuyên ngành về môi trường và tại các doanh nghiệp được các cấp, các ngành đánh giá là chưa đáp ứng đầy đủ về số lượng cũng như chất lượng. Đây cũng chính là cơ hội cho các tân sinh viên đang và sẽ theo học chuyên ngành môi trường.  

Cơ hội nghề nghiệp và vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Xuất phát từ nhu cầu nhân lực, sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật môi trường sau khi tốt nghiệp có cơ hội nghề nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp cụ thể như sau:

- Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước bao gồm:
+ Các Bộ: Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông nghiệp, Bộ Công thương,...
+ Các Sở: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương,...  thuộc các thành phố và tỉnh thành trong cả nước.
- Giảng dạy và nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, Cao đẳng về môi trường và các ngành liên quan khác.