Kỹ sư CNKT Xây dựng Đường sắt - Metro


Kỹ sư CNKT Xây dựng Đường sắt - Metro

Tên tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật xây dựng Đường sắt – Metro

Tên tiếng Anh: Railway and Bridge Construction Engineering Technology

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Công nghệ kĩ thuật giao thông

Nhu cầu nguồn nhân lực:
    Theo chiến lược phát triển đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 thì nhiều dự án Đường sắt mới sẽ được thực hiện, có thể kể ra các dự án tiêu biểu:
-     Đường sắt Cao tốc Hà Nội – TP HCM; 
-    Tuyến Đường sắt: Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và Hà Nội – Đồng Đăng, Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân..
-    Tuyến Đường sắt: Sài Gòn – Vũng Tàu; Sài Gòn – Lộc Ninh; Sài Gòn – Cần thơ; 
-    Hệ thống Đường sắt Đô thị tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh….
Để thực hiện được chiến lược phát triển trên thì ngành Đường sắt cần nguồn nhân lực rất lớn, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo tính toán, tính riêng cho 1 tuyến đường sắt đô thi Metro số 1 tại Bến Thành -Suối Tiên trong Thành phố Hồ Chí Minh thì cần đến trên 1000 cán bộ, kỹ sư, chuyên viên.

 

Cơ hội nghề nghiệp và vị trí việc làm:
- Kỹ sư Đường sắt và Meto có thể đảm nhiệm các công việc nghiên cứu, thiết kế, tư vấn giám  sát, quản lý dự án, thi công xây dựng các công trình Cầu, Đường sắt, Đường bộ, Hầm, Metro… 
- Nơi làm việc: Làm việc tại các cơ quan đào tạo - nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị tư vấn thiết kế (kể cả các Công ty nước ngoài); các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông, các Sở Giao thông công chính và các ngành kinh tế khác.
- Các công việc sinh viên có thể thực hiện sau khi tốt nghiệp:
+ Tổ chức công tác đo đạc khảo sát thu thập số liệu cần thiết cho thiết kế công trình Đường sắt và Metro
+ Thiết kế; thiết kế thi công công trình Đường sắt và Metro
+ Chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình: Đường giao thông, hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị… 
+ Kiểm tra và nghiệm thu chất lượng công trình Đường sắt và Metro;  
+ Lập, tổ chức thực hiện, quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình Đường sắt và Meto; 
+ Quản lý khai thác, kiểm định chất lượng công trình Đường sắt và Metro;
+ Sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin.. để nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả tiến khoa học - công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng Đường sắt và Metro.