Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp


Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp

Tên tiếng Việt: Quản trị doanh nghiệp

Tên tiếng Anh: Enterprise Administration

Thời gian đào tạo: 4 năm

Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Nhu cầu nguồn nhân lực:

- Theo số liệu của Tổng cục thống kê, trung bình mỗi tháng nước ta có khoảng 9.000 doanh nghiệp mới ở các loại hình như một thành viên, liên doanh, liên kết… được thành lập. Ở tất cả các loại hình doanh nghiệp đều phải có bộ máy quản lý quản trị các quá trình, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì thế, cơ hội việc làm dành cho các tân cử nhân ngành Quản trị là vô cùng rộng mở. Tốt nghiệp chuyên ngành này, sinh viên dễ dàng nắm bắt được công việc phù hợp với đãi ngộ hấp dẫn.
- Đứng trước nhu cầu nhân lực ngành quản trị doanh nghiệp như trên, bộ môn Quản trị doanh nghiệp trường Đại học công nghệ GTVT đã xây dựng  mục tiêu, chương trình đào tạo có sự tham gia rộng rãi của các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng; chủ động tiếp thị các thế mạnh của mình trong đào tạo các chuyên ngành; tăng cường thời gian đào tạo thực hành Quản trị doanh nghiệp trên lớp giúp sinh viên  khi ra trường làm việc được ngay không để doanh nghiệp phải đào tạo lại.

Cơ hội nghề nghiệp và vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

- Giám đốc điều hành hoặc chuyên viên tại các phòng chức năng của các doanh nghiệp;
- Trợ lý cho các nhà quản lý trong trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Giảng dạy và nghiên cứu về quản trị kinh doanh tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.