Kỹ sư Logistics và Vận tải đa phương thức

Kỹ sư Logistics và Vận tải đa phương thức

Tên tiếng Việt: Logistics và vận tải đa phương thức

Tên tiếng Anh: Logistics and Multimodal Transpor

Thời gian đào tạo: 4 năm

Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư khai thác vận tải

Nhu cầu nguồn nhân lực:

- Logistics là ngành có phạm vi hoạt động rộng và trong mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Sự kết hợp giữa triết lý kinh doanh, nguyên lý tổ chức chuỗi cung ứng và vận tải là yếu tố then chốt đảm bảo tối ưu hóa hệ thống sản xuất kinh doanh mỗi quốc gia và toàn cầu. Vấn đề phát triển ngành logistics và nguồn nhân lực đã trở thành chương trình cấp quốc gia. Theo kết quả điều tra của các tổ chức, viện nghiên cứu, nguồn nhân lực ngành logistics Việt Nam chủ yếu do các doanh nghiệp tự đào tạo thông qua các công việc hàng ngày, khoảng hơn 20% theo các chương trình đào tạo trong nước, dưới 10% thuê chuyên gia nước ngoài và đào tạo tại các nước phát triển.
- Theo Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, trong giai đoạn 2016 - 2020, nhu cầu nguồn nhân lực của ngành logistics ở Việt Nam cần thêm khoảng gần 20.000 lao động. Nhu cầu lao động trong ngành logistics ở Việt Nam là rất lớn, đặc biệt là nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hành nghề nghiệp đáp ứng đòi hỏi của xã hội.

Cơ hội nghề nghiệp và vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

- Doanh nghiệp dịch vụ logistics, vận tải đa phương thức, giao nhận vận tải.

- Doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.

- Cảng nội địa, cảng hàng không, cảng biển, trung tâm logistics.

- Công ty tư vấn, môi giới về vận tải.

- Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động thương mại và vận tải quốc tế, viện nghiên cứu hoặc cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực vận tải và dịch vụ thương mại.