Kỹ sư Quản lý và Điều hành vận tải đường bộ

Kỹ sư Quản lý và Điều hành vận tải đường bộ

Tên tiếng Việt: Quản lý và điều hành vận tải đường bộ

Tên tiếng Anh: Road Transport Management and Operation​

Thời gian đào tạo: 4 năm

Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư khai thác vận tải

Nhu cầu nguồn nhân lực:

- Vận tải đường bộ là một mắt xích quan trọng, đảm bảo tính triệt để của quá trình vận tải trong hệ thống giao thông vận tải quốc gia. Nhu cầu vận tải đường bộ liên tục tăng và luôn chiếm tỷ trọng cao trong toàn ngành. Theo Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020, nhu cầu nhân lực ngành giao thông vận tải có trình độ đại học và trên đại học hơn 50.000 (chiếm khoảng 9,5% lao động toàn ngành).

- Theo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, cả nước có gần 1.500 doanh nghiệp vận tải ô tô, trong đó có 1.300 doanh nghiệp hội viên, gồm các công ty Cổ phần, hợp tác xã vận tải, bến xe khách, trường đào tạo lái xe, công ty Bảo hiểm, công ty xăng dầu và trạm đăng kiểm ôtô,..Nhu cầu nhân lực trong ngành vận tải đường bộ là rất lớn, ước tính khoảng 3000 - 4000 người/năm.

Cơ hội nghề nghiệp và vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

- Doanh nghiệp vận tải ô tô, trung tâm điều hành giao thông vận tải đường bộ, khu đầu mối giao thông;

- Doanh nghiệp dịch vụ giao nhận vận tải ô tô; cảng nội địa;

- Cơ quan quản lý nhà nước về vận tải đường bộ, viện nghiên cứu hoặc cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực vận tải.