Kỹ sư Quản lý và Điều hành vận tải đường sắt


Kỹ sư Quản lý và Điều hành vận tải đường sắt

Tên tiếng Việt: Quản lý và điều hành vận tải đường sắt

Tên tiếng Anh: Railways Transport Management and Operation ​

Thời gian đào tạo: 4 năm

Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Khai thác vận tải

Nhu cầu nguồn nhân lực:

- Vận tải đường sắt đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giao thông vận tải quốc gia với ưu thế nổi trội về an toàn, năng lực vận chuyển, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Theo chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, giao thông vận tải đường sắt được quy hoạch phát triển theo hướng đồng bộ về kết cấu hạ tầng, phương tiện, dịch vụ vận tải và công nghiệp đạt trình độ tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao, chi phí hợp lý, nhanh, an toàn....
- Chiến lược phát triển nguồn nhân lực đòi hỏi đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao về đường sắt điện khí hóa, đường sắt cao tốc, đường sắt đô thị. Trong quá trình tái cấu trúc ngành, nhu cầu nhân lực tại các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt ước tính khoảng 500 -700 lao động/năm. 

Cơ hội nghề nghiệp và vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

- Doanh nghiệp vận tải đường sắt, trung tâm điều hành giao thông vận tải đường sắt, khu đầu mối giao thông;

- Doanh nghiệp dịch vụ giao nhận vận tải, cảng nội địa có kết nối với tuyến đường sắt.

- Cơ quan quản lý nhà nước về vận tải đường sắt, viện nghiên cứu hoặc cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực vận tải.