Ngành CNKT môi trường, chuyên ngành Công nghệ và quản lý môi trường

Ngành CNKT môi trường, chuyên ngành Công nghệ và quản lý môi trường

  • Mã trường: GTA                                 
  • Mã ngành: 7510406
  • Văn bằng: Kỹ sư                                   
  • Loại hình đào tạo: Chính quy

I. Quá trình đào tạo

- Thời gian đào tạo: 4.0 năm (Toàn thời gian).

- Chương trình đào tạo được thiết kế theo định hướng Ứng dụng – Thực học – Thực nghiệp.

- Sinh viên được thực hành, thí nghiệm tại phòng thí nghiệm hiện đại của UTT.

- Sinh viên được tham quan, kiến tập, thực tập tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và quản lý môi trường.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, các hoạt động và các chương trình về môi trường của Việt Nam và Quốc tế.

- Học tập cùng giảng viên và chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và quản lý môi trường.

... Và nhiều chương trình, hoạt động ngoại khóa thú vị 

II. Việc làm sau khi ra trường

- Công tác tại các cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường, quy hoạch, quản lý tài nguyên (Cấp bộ như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng,…; các Sở chuyên ngành tương ứng của Tỉnh/Thành phố như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ,…; Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường, Phòng Quản lý tài nguyên và môi trường,...).

Công tác tại các Ban quản lý các công trình xây dựng, Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất; Các tổ chức Phi chính phú; các khu bảo tồn, vườn quốc gia.

Làm việc tại các công ty tư vấn thiết kế, xây dựng và vận hành các công trình xử lý môi trường như hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn.

Làm việc tại các công ty tư vấn pháp lý và chính sách môi trường (Đánh giá tác động môi trường, Báo cáo giám sát môi trường định kỳ, Hồ sơ hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, Đăng ký chủ nguồn thải, Giấy phép khai khác nước,....).

Xây dựng và quản lý ISO, giám sát Sức khoẻ - An toàn - Môi trường (HSE), quản lý và vận hành các công trình xử lý môi trường tại các các công ty môi trường đô thị, cấp thoát nước, khu công nghiệp, nhà máy, doanh nghiệp, khu đô thị.

Sinh viên ra trường có thể giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các Trường Cao Đẳng, Đại học, các Viện nghiên cứu; có khả năng tiếp tục học ở trình độ cao hơn để lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ.

THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT TẠI WEBSITE:  https://utt.edu.vn/tuyensinh

HOTLINE: 0983069486 (Ms. Yến); 0989190827 (Ms.Hà)