Thông báo điều chỉnh kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2022

Thông báo điều chỉnh kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2022

Căn cứ Thông báo số 1663/TB-ĐHCNGTVT ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2022;

Căn cứ yêu cầu và kế hoạch công tác của Nhà trường;

Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo điều chỉnh kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2022 như sau:

  1. Các ngành tuyển sinh

TT

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

1

Quản lý xây dựng

8580302

2

Quản lý kinh tế

8310110

3

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

8580205

4

Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp)

8580201

5

Kỹ thuật cơ khí động lực

8520116

6

Quản trị kinh doanh

8340101

7

Tổ chức và quản lý vận tải

8840103

8

Kế toán

8340301

9

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

8580202

10

Kinh tế xây dựng

8580301

  1. Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/6/2022.
  2. Thời gian thi đánh giá năng lực tiếng Anh: các ngày 23, 24/7/2022.
  3. Thời gian xét tuyển: Từ ngày 25/7 đến ngày 31/7/2022.

Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo để các thí sinh biết và thực hiện./.