Thông báo điều chỉnh kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2021


Thông báo điều chỉnh kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2021

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Thông báo số 382/TB-ĐHCNGTVT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT về việc thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2021. Do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước, Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo điều chỉnh kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2021 như sau:

1. Các ngành tuyển sinh

TT

Ngành tuyển sinh

Môn thi tuyển

1

Quản lý xây dựng

Toán, Tiếng Anh , Kinh tế xây dựng

2

Quản lý kinh tế

Toán, Tiếng Anh, Quản trị học

3

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Toán, Tiếng Anh, Cơ học đất

4

Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp)

Toán, Tiếng Anh, Cơ học kết cấu

5

Kỹ thuật cơ khí động lực

Toán, Tiếng Anh, Lý thuyết ô tô - máy kéo

6

Quản trị kinh doanh

Toán, Tiếng Anh, Quản trị doanh nghiệp

7

Tổ chức và quản lý vận tải

Toán, Tiếng Anh, Khai thác vận tải

8

Kế toán

Toán, Tiếng Anh, Kế toán doanh nghiệp

9

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Toán, Tiếng Anh, Thuỷ lực

 

2. Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 20/6/2021.

3. Thời gian thi tuyển: các ngày 24, 25/7/2021.

Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo để các thí sinh biết và thực hiện./.