Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành hệ Cao đẳng năm 2015


Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành hệ Cao đẳng năm 2015

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo tuyển sinh vào các hệ đào tạo Cao đẳng chính quy năm  2015 như sau:

Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
Phương thức tuyển sinh: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
Địa điểm đào tạo: tại 3 cơ sở của trường (Hà Nội, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên).

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn thi

Tổng chỉ tiêu

Chỉ tiêu tại cơ sở đào tạo


Nội

Vĩnh Yên

Thái Nguyên

Các ngành đào tạo cao đẳng:

   

450

     

Công nghệ kỹ thuật giao thông

C510104

- Toán , Vật lý,  Hóa học;

- Toán , Vật lý, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh

200

     

+ CNKT xây dựng cầu đường bộ

   

100

50

50

Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng

C510102

40

     

+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp

   

40

   

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

C510205

40

40

   

Kế toán

C340301

- Toán , Vật lý,  Hóa học;

- Toán , Vật lý, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 

50

     

+ Kế toán doanh nghiệp

   

50

   

Quản lý xây dựng

C580302

40

     

+ Kinh tế xây dựng

   

40

   

Công nghệ thông tin

C480201

40

40

   

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510302

40

     

+ Điện tử viễn thông

   

40