Mẫu phiếu xét tuyển Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2021


Mẫu phiếu xét tuyển Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2021

Năm 2021, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy với 3000 chỉ tiêu tương ứng với 29 chuyên ngành đào tạo bằng 3 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển thẳng kết hợp, xét tuyển theo học bạ và xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

1. Mã trường: GTA

2. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 3.000 chỉ tiêu

3. Phương thức tuyển sinh: Gồm 3 phương thức xét tuyển:

  • Xét tuyển thẳng kết hợp: 240 chỉ tiêu
  • Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT: 1.965 chỉ tiêu
  • Xét tuyển học bạ: 795 chỉ tiêu

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển đại học năm 2021 bằng các phương thức:

Tải mẫu đơn đăng ký xét tuyển tại đây: utt-mau-phieu-dang-ky-xet-tuyen-2021.docx

 

Mãu phiếu đăng ký xét tuyển đại học 2021

Ảnh: Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển đại học Công nghệ GTVT năm 2021

►Tham khảo thêm: Thủ tục, hồ sơ xét tuyển Đại học Công nghệ Giao thông vận tải