Phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015


Phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

                                                                                    THÔNG TIN TUYỂN SINH
                                                           ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường

Ngành học

Ký hiệu

Mã ngành

Môn thi theo khối

Dự kiến chỉ tiêu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

GTA

   

3.700

- Phương

thức tuyển sinh:

+ Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia

- Vùng tuyển sinh:

Tuyển sinh trong cả nước

Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc – Phường Thanh Xuân Nam – Quận Thanh Xuân – Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: (04).3854.4264
Website: www.utt.edu.vn

       

Các ngành đào tạo đại học

     

3.200

Công nghệ kỹ thuật giao thông

 

D510104

- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Tiếng Anh
- Toán, Hóa, Tiếng Anh

 

CNKT Công trình xây dựng

 

D510102

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

 

D510205

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

 

D510201

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

 

D510203

Hệ thống thông tin

 

D480104

- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Tiếng Anh
- Toán, Hóa, Tiếng Anh
- Toán, Văn, Tiếng Anh

CNKT điện tử, truyền thông

 

D510302

Truyền thông & mạng máy tính

 

D480102

Kế toán

 

D340301

- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Tiếng Anh
- Toán, Văn, Tiếng Anh
- Toán, Hóa, Tiếng Anh

Quản trị kinh doanh

 

D340101

Kinh tế xây dựng

 

D580301

Khai thác vận tải

 

D840101

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

 

D510406

- Toán, Hóa, Sinh
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Tiếng Anh
- Toán, Hóa, Tiếng Anh

Các ngành đào tạo cao đẳng

     

500

Công nghệ kỹ thuật giao thông

 

C510104

- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Tiếng Anh
- Toán, Hóa, Tiếng Anh

 

CNKT Công trình xây dựng

 

C510102

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

 

C510205

Quản lý xây dựng

 

C580302

- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Tiếng Anh
- Toán, Văn, Tiếng Anh
- Toán, Hóa, Tiếng Anh

Kế toán

 

C340301

Công nghệ thông tin

 

C480201

- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Tiếng Anh
- Toán, Hóa, Tiếng Anh
- Toán, Văn, Tiếng Anh

   

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

C510301