Thông báo điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy đối với thí sinh xét đặc cách tốt nghiệp THPT 2021


Thông báo điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy đối với thí sinh xét đặc cách tốt nghiệp THPT 2021

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo kết quả xét tuyển thí sinh xét đặc cách tốt nghiệp năm 2021 như sau:

 1.  

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

 1.  

7340101

Quản trị kinh doanh

22.0

 1.  

7340122

Thương mại điện tử

25.0

 1.  

7340201

Tài chính – Ngân hàng

22.0

 1.  

7340301

Kế toán

24.0

 1.  

7340301TN

Kế toán (học tại cơ sở Thái Nguyên)

18.0

 1.  

7340301VP

Kế toán (học tại cơ sở Vĩnh Phúc)

18.0

 1.  

7480102

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

22.0

 1.  

7480104

Hệ thống thông tin

24.0

 1.  

7480201

Công nghệ thông tin

25.0

 1.  

7480201TN

Công nghệ thông tin (học tại cơ sở Thái Nguyên)

18.0

 1.  

7480201VP

Công nghệ thông tin (học tại cơ sở Vĩnh Phúc)

18.0

 1.  

7510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

18.0

 1.  

7510102TN

Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng (học tại cơ sở Thái Nguyên)

18.0

 1.  

7510102VP

Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng (học tại cơ sở Vĩnh Phúc)

18.0

 1.  

7510104

Công nghệ kỹ thuật giao thông

18.0

 1.  

7510104TN

Công nghệ kỹ thuật Giao thông (học tại cơ sở Thái Nguyên)

18.0

 1.  

7510104VP

Công nghệ kỹ thuật Giao thông (học tại cơ sở Vĩnh Phúc)

18.0

 1.  

7510201

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

18.0

 1.  

7510203

Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử

24.0

 1.  

7510205

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

24.0

 1.  

7510205TN

Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại cơ sở Thái Nguyên)

18.0

 1.  

7510205VP

Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại cơ sở Vĩnh Phúc)

18.0

 1.  

7510302

Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông

24.0

 1.  

7510302VP

Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông (học tại cơ sở Vĩnh Phúc)

18.0

 1.  

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

18.0

 1.  

7510605

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

25.0

 1.  

7510605VP

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (học tại cơ sở Vĩnh Phúc)

18.0

 1.  

7580301

Kinh tế xây dựng

18.0

 1.  

7580301TN

Kinh tế xây dựng (học tại cơ sở Thái Nguyên)

18.0

 1.  

7580301VP

Kinh tế xây dựng (học tại cơ sở Vĩnh Phúc)

18.0

 1.  

7840101

Khai thác vận tải

18.0

 1.  

7840101TN

Khai thác vận tải (học tại cơ sở Thái Nguyên)

18.0

 

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại địa chỉ https://xetbosung.utt.edu.vn/tra-cuu

Xem thông báo xác nhận nhập học và nhập học tại đây

Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội, số điện thoại: 0243.552.6713, 0243.552.6714 ./.