Thông báo kết quả xét bổ sung Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 phương thức xét học bạ


Thông báo kết quả xét bổ sung Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 phương thức xét học bạ

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo kết quả xét bổ sung Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 đối với phương thức xét kết quả học bạ. Thí sinh trúng tuyển nếu thỏa mãn một trong các điều kiện Điểm tổ hợp môn lớp 12 hoặc Điểm trung bình lớp 12 trong bảng dưới đây.

Thí sinh trúng tuyển cần làm thủ tục xác nhận nhập học theo Quy định của Nhà trường, hạn cuối đến trước ngày 24/8/2021. Xem hướng dẫn xác nhận nhập học tại đây

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điều kiện trúng tuyển theo phương thức

Điểm THM lớp 12

ĐTB lớp 12

1

7580301

Kinh tế xây dựng

19.0

7.0

2

7840101

Khai thác vận tải

19.0

7.0

3

7510102

CNKT Công trình xây dựng

18.0

6.0

4

7510104

CNKT Giao thông

18.0

6.0

5

7510406

CNKT môi trường

18.0

6.0

6

7340301VP

Kế toán doanh nghiệp (VP)

18.0

6.0

7

7480201VP

Công nghệ thông tin (VP)

18.0

6.0

8

7510102VP

CNKT Công trình xây dựng (VP)

18.0

6.0

9

7510104VP

CNKT Xây dựng cầu đường bộ (VP)

18.0

6.0

10

7510205VP

CNKT Ô tô (VP)

18.0

6.0

11

7510302VP

CNKT Điện tử - viễn thông (VP)

18.0

6.0

12

7510605VP

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (VP)

18.0

6.0

13

7580301VP

Kinh tế xây dựng (VP)

18.0

6.0

14

7340301TN

Kế toán doanh nghiệp (TN)

18.0

6.0

15

7480201TN

Công nghệ thông tin (TN)

18.0

6.0

16

7510102TN

CNKT Công trình xây dựng (TN)

18.0

6.0

17

7510104TN

CNKT Xây dựng cầu đường bộ (TN)

18.0

6.0

 

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại địa chỉ website https://xettuyen.utt.edu.vn/studentResult

Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội, số điện thoại: 0243.552.6713, 0243.552.6714 ./.