Biểu mẫu đăng ký xét tuyển Đại học năm 2020


Biểu mẫu đăng ký xét tuyển Đại học năm 2020

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải cung cấp cho thí sinh các biểu mẫu đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2020 như sau:

Đối với Hệ đại học:

1. Phiếu xét tuyển thẳng kết hợp : Tải phiếu
2. Phiếu xét tuyển học bạ : Tải phiếu

Thí sinh và phụ huynh quan tâm có thể theo dõi và liên hệ qua các kênh truyền thông - tư vấn của Trường:
-    Website: http://tuyensinh.utt.edu.vn
-    Fanpage: http://facebook.com/utt.vn
-    Hotline: 0243.854.7536 - 0243.552.6713 - 0243.552.6714