Lịch học tuần sinh hoạt công dân Khóa 71 Đợt 2 tại cơ sở đào tạo Hà Nội


Lịch học tuần sinh hoạt công dân Khóa 71 Đợt 2 tại cơ sở đào tạo Hà Nội

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải công bố điểm trúng tuyển đại học theo phương thức xét kết quả thi THPT năm 2020. Thời gian xác nhận và nhập học từ ngày 05/10 đến trước 17h00 ngày 10/10/2020 (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

Sau khi làm thủ tục nhập học thành công, tân sinh viên Khóa 71 sẽ bắt đầu tuần sinh hoạt công dân, sinh viên năm 2020 theo kế hoạch Nhà trường đã sắp xếp. Sinh viên chú ý theo dõi và tham gia đầy đủ các buổi học đối với từng Ngành theo thông tin chi tiết phía dưới. Ngoài ra, để nhận thêm các thông tin mới nhất từ Nhà trường, sinh viên có thể Theo dõi fanpage của Trường Đại học Công nghệ GTVT hoặc tải ứng dụng eUTT trên thiết bị di động để được hỗ trợ trong suốt quá trình học tập (Hệ điều hành ios: https://apple.co/3jLasJ9; Hệ điều hành android: http://bit.ly/eutt-android).

THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021

HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 71 – HỌC TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỚP SỐ 1 (Từ ngày 15/10/2020 đến ngày 25/10/2020)

Ngành học:

- Kế toán Doanh nghiệp;

- Kinh tế xây dựng.

Địa điểm học: Hội trường lớn

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị

thực hiện

LỊCH HỌC TUẦN 1

Thứ Năm

15/10/2020

7h00 – 09h15

 

1. TẬP TRUNG ỔN ĐỊNH SINH VIÊN;

2. Phổ biến Chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân, hướng dẫn làm thẻ sinh viên, thẻ ATM.

Phòng Đào tạo

 

Thứ Sáu

16/10/2020

7h00 – 08h30

- Quy chế, quy định về đào tạo.

- Hướng dẫn khai thác sử dụng chương trình quản lý đào tạo (qldt.utt.edu.vn).

Phòng Đào tạo

- Biển đảo Việt Nam tình hình biển đông, chủ trương bảo vệ chủ quyền biển đảo của nhà nước Việt Nam và vai trò của sinh viên.

8h30 - 9h15

- Chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống và định hướng chiến lược phát triển của Trường.

 

BGH, HĐT

Thứ Bảy

17/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

18/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

LỊCH HỌC TUẦN 2

Thứ Hai

19/10/2020

7h00 – 09h15

Phổ biến và hướng dẫn công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; công tác ĐBCL; khảo sát trực tuyến phục vụ công tác ĐBCL.

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Ba

20/10/2020

7h00 – 09h15

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên;

tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ; đào tạo theo đơn đặt hàng Doanh nghiệp.

Phòng KHCN&HTQT

 

Thứ Tư

21/10/2020

7h00 – 09h15

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với sinh viên trên môi trường mạng.

- Khai thác các nội dung số để tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ tâm lý sinh viên đảm bảo an toàn sức khỏe, học tập tốt.

- Hướng dẫn học Online và giới thiệu hệ thống E-Learning.

Phòng Đào tạo

Thứ Năm

22/10/2020

7h00 – 09h15

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy đinh pháp luật liên quan tới sinh viên:

- Phổ biến, quán triệt các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm của sinh viên trong việc xây dựng văn hóa học đường;

- Phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới Luật giáo dục, Luật giáo dục Đại học, Luật hình sự, Luật giao thông;

- Các văn bản liên quan đến công tác an ninh, an toàn học đường…

Phòng Đào tạo

Chuyên đề Giáo dục đạo đức lối sống trong sinh viên.

Thứ Sáu

23/10/2020

7h00 – 09h15

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên.

Các khoa chuyên ngành

Thứ Bảy

24/10/2020

7h00 – 09h15

Tổ chức thi đánh giá hoàn thành chương trình học tập “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên”

Phòng Đào tạo phối hợp phòng KT&ĐBCLĐT

Chủ Nhật

25/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

 

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự đánh giá kết quả học tập sẽ không được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học và phải học bù, thi trả nợ theo kế hoạch của Nhà trường.

Số điện thoại liên hệ:

- Phụ trách lớp: Thầy Bùi Bá Vương (SĐT: 0349599880).

THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021

HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 71 – HỌC TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỚP SỐ 2 (Từ ngày 15/10/2020 đến ngày 25/10/2020)

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị

thực hiện

 

Ngành học:

- Công nghệ kỹ thuật ôtô;

- CNKT Giao thông;

- CNKT Công trình xây dựng;

- CNKT Môi trường.

 

Địa điểm học: Hội trường lớn – Phân hiệu Hà Nội

LỊCH HỌC TUẦN 1

Thứ Năm

15/10/2020

9h30 – 11h30

1. TẬP TRUNG ỔN ĐỊNH SINH VIÊN;

2. Phổ biến Chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân, hướng dẫn làm thẻ sinh viên, thẻ ATM.

Phòng Đào tạo

 

Thứ Sáu

16/10/2020

9h30 – 10h30

 

- Quy chế, quy định về đào tạo.

- Hướng dẫn khai thác sử dụng chương trình quản lý đào tạo (qldt.utt.edu.vn).

Phòng Đào tạo

- Biển đảo Việt Nam tình hình biển đông, chủ trương bảo vệ chủ quyền biển đảo của nhà nước Việt Nam và vai trò của sinh viên.

10h30 – 11h30

 

- Chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống và định hướng chiến lược phát triển của Trường.

 

BGH, HĐT

Thứ Bảy

17/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

18/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

LỊCH HỌC TUẦN 2

Thứ Hai

19/10/2020

9h30 – 11h30

Phổ biến và hướng dẫn công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; công tác ĐBCL; khảo sát trực tuyến phục vụ công tác ĐBCL.

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Ba

20/10/2020

9h30 – 11h30

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên;

tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ; đào tạo theo đơn đặt hàng Doanh nghiệp.

Phòng KHCN&HTQT

 

Thứ Tư

21/10/2020

9h30 – 11h30

 

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với sinh viên trên môi trường mạng.

- Khai thác các nội dung số để tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ tâm lý sinh viên đảm bảo an toàn sức khỏe, học tập tốt.

- Hướng dẫn học Online và giới thiệu hệ thống E-Learning.

Phòng Đào tạo

Thứ Năm

22/10/2020

9h30 – 11h30

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy đinh pháp luật liên quan tới sinh viên:

- Phổ biến, quán triệt các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm của sinh viên trong việc xây dựng văn hóa học đường;

- Phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới Luật giáo dục, Luật giáo dục Đại học, Luật hình sự, Luật giao thông;

- Các văn bản liên quan đến công tác an ninh, an toàn học đường…

Phòng Đào tạo

Chuyên đề Giáo dục đạo đức lối sống trong sinh viên.

Thứ Sáu

23/10/2020

9h30 – 11h30

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên.

Các khoa chuyên ngành

Thứ Bảy

24/10/2020

9h30 – 11h30

Tổ chức thi đánh giá hoàn thành chương trình học tập “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên”

Phòng Đào tạo phối hợp phòng KT&ĐBCLĐT

Chủ Nhật

25/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự đánh giá kết quả học tập sẽ không được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học và phải học bù, thi trả nợ theo kế hoạch của Nhà trường.

Số điện thoại liên hệ:

- Phụ trách lớp: Thầy Bùi Bá Vương (SĐT: 0349599880).

 

THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021

HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 71 – HỌC TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỚP SỐ 3 (Từ ngày 15/10/2020 đến ngày 25/10/2020)

Ngành học:

- Hệ thống thông tin;

- CNKT Cơ điện tử.

Địa điểm học: Hội trường lớn

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị

thực hiện

LỊCH HỌC TUẦN 1

Thứ Năm

15/10/2020

13h00 – 15h00

1. TẬP TRUNG ỔN ĐỊNH SINH VIÊN;

2. Phổ biến Chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân, hướng dẫn làm thẻ sinh viên, thẻ ATM.

Phòng Đào tạo

 

Thứ Sáu

16/10/2020

13h00 – 14h30

- Quy chế, quy định về đào tạo.

- Hướng dẫn khai thác sử dụng chương trình quản lý đào tạo (qldt.utt.edu.vn).

Phòng Đào tạo

- Biển đảo Việt Nam tình hình biển đông, chủ trương bảo vệ chủ quyền biển đảo của nhà nước Việt Nam và vai trò của sinh viên.

14h30 – 15h00

- Chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống và định hướng chiến lược phát triển của Trường.

 

BGH, HĐT

Thứ Bảy

17/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

18/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

LỊCH HỌC TUẦN 2

Thứ Hai

19/10/2020

13h00 – 15h00

Phổ biến và hướng dẫn công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; công tác ĐBCL; khảo sát trực tuyến phục vụ công tác ĐBCL.

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Ba

20/10/2020

13h00 – 15h00

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên;

tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ; đào tạo theo đơn đặt hàng Doanh nghiệp.

Phòng KHCN&HTQT

 

Thứ Tư

21/10/2020

13h00 – 15h00

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với sinh viên trên môi trường mạng.

- Khai thác các nội dung số để tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ tâm lý sinh viên đảm bảo an toàn sức khỏe, học tập tốt.

- Hướng dẫn học Online và giới thiệu hệ thống E-Learning.

Phòng Đào tạo

Thứ Năm

22/10/2020

13h00 – 15h00

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy đinh pháp luật liên quan tới sinh viên:

- Phổ biến, quán triệt các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm của sinh viên trong việc xây dựng văn hóa học đường;

- Phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới Luật giáo dục, Luật giáo dục Đại học, Luật hình sự, Luật giao thông;

- Các văn bản liên quan đến công tác an ninh, an toàn học đường…

Phòng Đào tạo

Chuyên đề Giáo dục đạo đức lối sống trong sinh viên.

Thứ Sáu

23/10/2020

13h00 – 15h00

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên.

Các khoa chuyên ngành

Thứ Bảy

24/10/2020

13h00 – 15h00

Tổ chức thi đánh giá hoàn thành chương trình học tập “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên”

Phòng Đào tạo phối hợp phòng KT&ĐBCLĐT

Chủ Nhật

25/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự đánh giá kết quả học tập sẽ không được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học và phải học bù, thi trả nợ theo kế hoạch của Nhà trường.

Số điện thoại liên hệ:

- Phụ trách lớp: Thầy Bùi Bá Vương (SĐT: 0349599880).

THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021

HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 71 – HỌC TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỚP SỐ 4 (Từ ngày 15/10/2020 đến ngày 25/10/2020)

Ngành học:

- Công nghệ thông tin;

- CNKT Điện tử - Viễn thông.

Địa điểm học: Hội trường lớn

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị

thực hiện

LỊCH HỌC TUẦN 1

Thứ Năm

15/10/2020

15h15 – 17h30

1. TẬP TRUNG ỔN ĐỊNH SINH VIÊN;

2. Phổ biến Chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân, hướng dẫn làm thẻ sinh viên, thẻ ATM.

Phòng Đào tạo

 

Thứ Sáu

16/10/2020

15h15 – 16h30

- Quy chế, quy định về đào tạo.

- Hướng dẫn khai thác sử dụng chương trình quản lý đào tạo (qldt.utt.edu.vn).

Phòng Đào tạo

- Biển đảo Việt Nam tình hình biển đông, chủ trương bảo vệ chủ quyền biển đảo của nhà nước Việt Nam và vai trò của sinh viên.

16h30 – 17h30

- Chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống và định hướng chiến lược phát triển của Trường.

 

BGH, HĐT

Thứ Bảy

17/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

18/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

LỊCH HỌC TUẦN 2

Thứ Hai

19/10/2020

15h15 – 17h30

Phổ biến và hướng dẫn công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; công tác ĐBCL; khảo sát trực tuyến phục vụ công tác ĐBCL.

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Ba

20/10/2020

15h15 – 17h30

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên;

tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ; đào tạo theo đơn đặt hàng Doanh nghiệp.

Phòng KHCN&HTQT

 

Thứ Tư

21/10/2020

15h15 – 17h30

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với sinh viên trên môi trường mạng.

- Khai thác các nội dung số để tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ tâm lý sinh viên đảm bảo an toàn sức khỏe, học tập tốt.

- Hướng dẫn học Online và giới thiệu hệ thống E-Learning.

Phòng Đào tạo

Thứ Năm

22/10/2020

15h15 – 17h30

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy đinh pháp luật liên quan tới sinh viên:

- Phổ biến, quán triệt các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm của sinh viên trong việc xây dựng văn hóa học đường;

- Phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới Luật giáo dục, Luật giáo dục Đại học, Luật hình sự, Luật giao thông;

- Các văn bản liên quan đến công tác an ninh, an toàn học đường…

Phòng Đào tạo

Chuyên đề Giáo dục đạo đức lối sống trong sinh viên.

Thứ Sáu

23/10/2020

15h15 – 17h30

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên.

Các khoa chuyên ngành

Thứ Bảy

24/10/2020

15h15 – 17h30

Tổ chức thi đánh giá hoàn thành chương trình học tập “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên”

Phòng Đào tạo phối hợp phòng KT&ĐBCLĐT

Chủ Nhật

25/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự đánh giá kết quả học tập sẽ không được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học và phải học bù, thi trả nợ theo kế hoạch của Nhà trường.

Số điện thoại liên hệ:

- Phụ trách lớp: Thầy Bùi Bá Vương (SĐT: 0349599880).

THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021

HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 71 – HỌC TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỚP SỐ 5 (Từ ngày 15/10/2020 đến ngày 25/10/2020)

Ngành học:

Quản trị kinh doanh.

Địa điểm học: Hội trường tầng 4 – Thư viện

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị

thực hiện

LỊCH HỌC TUẦN 1

Thứ Năm

15/10/2020

7h00 – 09h15

 

1. TẬP TRUNG ỔN ĐỊNH SINH VIÊN;

2. Phổ biến Chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân, hướng dẫn làm thẻ sinh viên, thẻ ATM.

Phòng Đào tạo

 

Thứ Sáu

16/10/2020

7h00 – 09h15

Phổ biến và hướng dẫn công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; công tác ĐBCL; khảo sát trực tuyến phục vụ công tác ĐBCL.

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Bảy

17/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

18/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

LỊCH HỌC TUẦN 2

Thứ Hai

19/10/2020

7h00 – 08h30

- Quy chế, quy định về đào tạo.

- Hướng dẫn khai thác sử dụng chương trình quản lý đào tạo (qldt.utt.edu.vn).

Phòng Đào tạo

- Biển đảo Việt Nam tình hình biển đông, chủ trương bảo vệ chủ quyền biển đảo của nhà nước Việt Nam và vai trò của sinh viên.

 

8h30 - 9h15

- Chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống và định hướng chiến lược phát triển của Trường.

BGH, HĐT

Thứ Ba

20/10/2020

7h00 – 09h15

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với sinh viên trên môi trường mạng.

- Khai thác các nội dung số để tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ tâm lý sinh viên đảm bảo an toàn sức khỏe, học tập tốt.

- Hướng dẫn học Online và giới thiệu hệ thống E-Learning.

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

21/10/2020

7h00 – 09h15

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên;

tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ; đào tạo theo đơn đặt hàng Doanh nghiệp.

Phòng KHCN&HTQT

 

Thứ Năm

22/10/2020

7h00 – 09h15

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên.

Các khoa chuyên ngành

Thứ Sáu

23/10/2020

7h00 – 09h15

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy đinh pháp luật liên quan tới sinh viên:

- Phổ biến, quán triệt các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm của sinh viên trong việc xây dựng văn hóa học đường;

- Phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới Luật giáo dục, Luật giáo dục Đại học, Luật hình sự, Luật giao thông;

- Các văn bản liên quan đến công tác an ninh, an toàn học đường…

Phòng Đào tạo

Chuyên đề Giáo dục đạo đức lối sống trong sinh viên.

Thứ Bảy

24/10/2020

7h00 – 09h15

Tổ chức thi đánh giá hoàn thành chương trình học tập “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên”

Phòng Đào tạo phối hợp phòng KT&ĐBCLĐT

Chủ Nhật

25/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự đánh giá kết quả học tập sẽ không được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học và phải học bù, thi trả nợ theo kế hoạch của Nhà trường.

Số điện thoại liên hệ:

- Phụ trách lớp: Thầy Đào Nhật Tân - 0985080855.

THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021

HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 71 – HỌC TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỚP SỐ 6 (Từ ngày 15/10/2020 đến ngày 25/10/2020)

Ngành học:

- Thương mại điện tử;

- Tài chính ngân hàng.

Địa điểm học: Hội trường tầng 4 – Thư viện

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị

thực hiện

LỊCH HỌC TUẦN 1

Thứ Năm

15/10/2020

9h30 – 11h30

 

1. TẬP TRUNG ỔN ĐỊNH SINH VIÊN;

2. Phổ biến Chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân, hướng dẫn làm thẻ sinh viên, thẻ ATM.

Phòng Đào tạo

 

Thứ Sáu

16/10/2020

9h30 – 11h30

 

Phổ biến và hướng dẫn công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; công tác ĐBCL; khảo sát trực tuyến phục vụ công tác ĐBCL.

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Bảy

17/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

18/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

LỊCH HỌC TUẦN 2

Thứ Hai

19/10/2020

9h30 – 10h30

- Quy chế, quy định về đào tạo.

- Hướng dẫn khai thác sử dụng chương trình quản lý đào tạo (qldt.utt.edu.vn).

Phòng Đào tạo

- Biển đảo Việt Nam tình hình biển đông, chủ trương bảo vệ chủ quyền biển đảo của nhà nước Việt Nam và vai trò của sinh viên.

 

10h30 – 11h30

- Chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống và định hướng chiến lược phát triển của Trường.

BGH, HĐT

Thứ Ba

20/10/2020

9h30 – 11h30

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với sinh viên trên môi trường mạng.

- Khai thác các nội dung số để tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ tâm lý sinh viên đảm bảo an toàn sức khỏe, học tập tốt.

- Hướng dẫn học Online và giới thiệu hệ thống E-Learning.

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

21/10/2020

9h30 – 11h30

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên;

tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ; đào tạo theo đơn đặt hàng Doanh nghiệp.

Phòng KHCN&HTQT

 

Thứ Năm

22/10/2020

9h30 – 11h30

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên.

Các khoa chuyên ngành

Thứ Sáu

23/10/2020

9h30 – 11h30

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy đinh pháp luật liên quan tới sinh viên:

- Phổ biến, quán triệt các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm của sinh viên trong việc xây dựng văn hóa học đường;

- Phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới Luật giáo dục, Luật giáo dục Đại học, Luật hình sự, Luật giao thông;

- Các văn bản liên quan đến công tác an ninh, an toàn học đường…

Phòng Đào tạo

Chuyên đề Giáo dục đạo đức lối sống trong sinh viên.

Thứ Bảy

24/10/2020

9h30 – 11h30

Tổ chức thi đánh giá hoàn thành chương trình học tập “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên”

Phòng Đào tạo phối hợp phòng KT&ĐBCLĐT

Chủ Nhật

25/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự đánh giá kết quả học tập sẽ không được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học và phải học bù, thi trả nợ theo kế hoạch của Nhà trường.

Số điện thoại liên hệ:

- Phụ trách lớp: Thầy Đào Nhật Tân - 0985080855.

THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021

HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 71 – HỌC TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỚP SỐ 7 (Từ ngày 15/10/2020 đến ngày 25/10/2020)

Ngành học:

- Logistics và quản lý chuỗi cung ứng;

- Khai thác vận tải.

Địa điểm học: Hội trường tầng 4 – Thư viện

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị

thực hiện

LỊCH HỌC TUẦN 1

Thứ Năm

15/10/2020

13h00 – 15h00

 

1. TẬP TRUNG ỔN ĐỊNH SINH VIÊN;

2. Phổ biến Chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân, hướng dẫn làm thẻ sinh viên, thẻ ATM.

Phòng Đào tạo

 

Thứ Sáu

16/10/2020

13h00 – 15h00

 

Phổ biến và hướng dẫn công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; công tác ĐBCL; khảo sát trực tuyến phục vụ công tác ĐBCL.

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Bảy

17/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

18/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

LỊCH HỌC TUẦN 2

Thứ Hai

19/10/2020

13h00 – 14h00

 

- Quy chế, quy định về đào tạo.

- Hướng dẫn khai thác sử dụng chương trình quản lý đào tạo (qldt.utt.edu.vn).

Phòng Đào tạo

- Biển đảo Việt Nam tình hình biển đông, chủ trương bảo vệ chủ quyền biển đảo của nhà nước Việt Nam và vai trò của sinh viên.

 

14h00 – 15h00

 

- Chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống và định hướng chiến lược phát triển của Trường.

BGH, HĐT

Thứ Ba

20/10/2020

13h00 – 15h00

 

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với sinh viên trên môi trường mạng.

- Khai thác các nội dung số để tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ tâm lý sinh viên đảm bảo an toàn sức khỏe, học tập tốt.

- Hướng dẫn học Online và giới thiệu hệ thống E-Learning.

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

21/10/2020

13h00 – 15h00

 

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên;

tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ; đào tạo theo đơn đặt hàng Doanh nghiệp.

Phòng KHCN&HTQT

 

Thứ Năm

22/10/2020

13h00 – 15h00

 

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên.

Các khoa chuyên ngành

Thứ Sáu

23/10/2020

13h00 – 15h00

 

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy đinh pháp luật liên quan tới sinh viên:

- Phổ biến, quán triệt các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm của sinh viên trong việc xây dựng văn hóa học đường;

- Phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới Luật giáo dục, Luật giáo dục Đại học, Luật hình sự, Luật giao thông;

- Các văn bản liên quan đến công tác an ninh, an toàn học đường…

Phòng Đào tạo

Chuyên đề Giáo dục đạo đức lối sống trong sinh viên.

Thứ Bảy

24/10/2020

13h00 – 15h00

 

Tổ chức thi đánh giá hoàn thành chương trình học tập “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên”

Phòng Đào tạo phối hợp phòng KT&ĐBCLĐT

Chủ Nhật

25/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự đánh giá kết quả học tập sẽ không được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học và phải học bù, thi trả nợ theo kế hoạch của Nhà trường.

Số điện thoại liên hệ:

- Phụ trách lớp: Thầy Đào Nhật Tân - 0985080855.

THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021

HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 71 – HỌC TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỚP SỐ 8 (Từ ngày 15/10/2020 đến ngày 25/10/2020)

Ngành học:

- Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu;

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

Địa điểm học: Hội trường tầng 4 – Thư viện

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị

thực hiện

LỊCH HỌC TUẦN 1

Thứ Năm

15/10/2020

15h15 – 17h30

 

1. TẬP TRUNG ỔN ĐỊNH SINH VIÊN;

2. Phổ biến Chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân, hướng dẫn làm thẻ sinh viên, thẻ ATM.

Phòng Đào tạo

 

Thứ Sáu

16/10/2020

15h15 – 17h30

 

Phổ biến và hướng dẫn công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; công tác ĐBCL; khảo sát trực tuyến phục vụ công tác ĐBCL.

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Bảy

17/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

18/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

LỊCH HỌC TUẦN 2

Thứ Hai

19/10/2020

15h15 – 16h00

 

- Quy chế, quy định về đào tạo.

- Hướng dẫn khai thác sử dụng chương trình quản lý đào tạo (qldt.utt.edu.vn).

Phòng Đào tạo

- Biển đảo Việt Nam tình hình biển đông, chủ trương bảo vệ chủ quyền biển đảo của nhà nước Việt Nam và vai trò của sinh viên.

 

16h00 – 17h30

 

- Chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống và định hướng chiến lược phát triển của Trường.

BGH, HĐT

Thứ Ba

20/10/2020

15h15 – 17h30

 

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với sinh viên trên môi trường mạng.

- Khai thác các nội dung số để tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ tâm lý sinh viên đảm bảo an toàn sức khỏe, học tập tốt.

- Hướng dẫn học Online và giới thiệu hệ thống E-Learning.

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

21/10/2020

15h15 – 17h30

 

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên;

tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ; đào tạo theo đơn đặt hàng Doanh nghiệp.

Phòng KHCN&HTQT

 

Thứ Năm

22/10/2020

15h15 – 17h30

 

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên.

Các khoa chuyên ngành

Thứ Sáu

23/10/2020

15h15 – 17h30

 

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy đinh pháp luật liên quan tới sinh viên:

- Phổ biến, quán triệt các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm của sinh viên trong việc xây dựng văn hóa học đường;

- Phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới Luật giáo dục, Luật giáo dục Đại học, Luật hình sự, Luật giao thông;

- Các văn bản liên quan đến công tác an ninh, an toàn học đường…

Phòng Đào tạo

Chuyên đề Giáo dục đạo đức lối sống trong sinh viên.

Thứ Bảy

24/10/2020

15h15 – 17h30

 

Tổ chức thi đánh giá hoàn thành chương trình học tập “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên”

Phòng Đào tạo phối hợp phòng KT&ĐBCLĐT

Chủ Nhật

25/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự đánh giá kết quả học tập sẽ không được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học và phải học bù, thi trả nợ theo kế hoạch của Nhà trường.

Số điện thoại liên hệ:

- Phụ trách lớp: Thầy Đào Nhật Tân - 0985080855.