Lịch học tuần sinh hoạt công dân Khóa 71 tại cơ sở đào tạo Hà Nội


Lịch học tuần sinh hoạt công dân Khóa 71 tại cơ sở đào tạo Hà Nội

THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021

HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 71 – HỌC TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỚP SỐ 1 (Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 18/10/2020)

Khoa Kinh tế vận tải

- Thương mại điện tử;

- Tài chính ngân hàng;

- Logistics và quản lý chuỗi cung ứng;

- Khai thác vận tải.

Địa điểm học: Hội trường thư viện tầng 4 – TT Thư viện

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị

thực hiện

LỊCH HỌC TUẦN 1

Thứ Hai

21/9/2020

7h15 – 09h15

TẬP TRUNG ỔN ĐỊNH SINH VIÊN

Phòng Đào tạo

Thứ Ba

22/9/2020

7h15 – 09h15

Phổ biến Chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân, hướng dẫn làm thẻ sinh viên, thẻ ATM.

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

23/9/2020

7h15 – 09h15

-  Chiếu phim tư liệu về Nhà trường.

- Chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống và định hướng chiến lược phát triển của Trường.

BGH, HĐT

Thứ Năm

24/9/2020

7h15 – 09h15

- Quy chế, quy định về đào tạo.

- Hướng dẫn khai thác sử dụng chương trình quản lý đào tạo (qldt.utt.edu.vn).

Phòng Đào tạo

Biển đảo Việt Nam tình hình biển đông, chủ trương bảo vệ chủ quyền biển đảo của nhà nước Việt Nam và vai trò của sinh viên.

Thứ Sáu

25/9/2020

7h15 – 09h15

Phổ biến và hướng dẫn công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; công tác ĐBCL; khảo sát trực tuyến phục vụ công tác ĐBCL.

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Bảy

26/9/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

27/9/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

LỊCH HỌC TUẦN 2

Thứ Hai

28/9/2020

7h15 – 09h15

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên;

tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ; đào tạo theo đơn đặt hàng Doanh nghiệp.

Phòng KHCN&HTQT

 

Thứ Ba

29/9/2020

7h15 – 09h15

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với sinh viên trên môi trường mạng.

- Khai thác các nội dung số để tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ tâm lý sinh viên đảm bảo an toàn sức khỏe, học tập tốt.

- Hướng dẫn học Online và giới thiệu hệ thống E-Learning.

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

30/9/2020

7h15 – 09h15

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy đinh pháp luật liên quan tới sinh viên:

- Phổ biến, quán triệt các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm của sinh viên trong việc xây dựng văn hóa học đường;

- Phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới Luật giáo dục, Luật giáo dục Đại học, Luật hình sự, Luật giao thông;

- Các văn bản liên quan đến công tác an ninh, an toàn học đường…

Khoa LLCT

Chuyên đề Giáo dục đạo đức lối sống trong sinh viên.

Thứ Năm

01/10/2020

7h15 – 09h15

Đào tạo các kỹ năng mềm cho sinh viên.

TT HT SV KHỞI NGHIỆP VÀ QHDN

Thứ Sáu

02/10/2020

7h15 – 09h15

Tuyên truyền về công tác tư vấn nghề nghiệp và hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên; Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; tăng cường phối hợp, kết nối doanh nghiệp, nhu cầu nguồn nhân lực và cơ hội việc làm.

TT HT SV KHỞI NGHIỆP VÀ QHDN

Thứ Bảy

03/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

04/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

LỊCH HỌC TUẦN 3

Thứ Hai

05/10/2020

Cả ngày

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên Khoa Công trình (các Sinh viên thuộc Khoa KTVT, Khoa Cơ Khí, Khoa CNTT thăm quan xưởng, phòng thực hành, thí nghiệm, doanh nghiệp…theo kế hoạch của Khoa – Sinh viên liên hệ Cán bộ VPK Khoa theo số ĐT bên dưới TKB).

Khoa Công trình

Thứ Ba

06/10/2020

Cả ngày

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên Khoa Kinh tế vận tải (các Sinh viên thuộc Khoa Công trình, Khoa Cơ Khí, Khoa CNTT thăm quan xưởng, phòng thực hành, thí nghiệm, doanh nghiệp…theo kế hoạch của Khoa – Sinh viên liên hệ Cán bộ VPK Khoa theo số ĐT bên dưới TKB).

Khoa KTVT

Thứ Tư

07/10/2020

Cả ngày

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên Khoa Cơ khí (các Sinh viên thuộc Khoa KTVT, Khoa Công trình, Khoa CNTT thăm quan xưởng, phòng thực hành, thí nghiệm doanh nghiệp…theo kế hoạch của Khoa – Sinh viên liên hệ Cán bộ VPK Khoa theo số ĐT bên dưới TKB).

Khoa Cơ khí

Thứ Năm

08/10/2020

Cả ngày

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên Khoa Công nghệ thông tin (các Sinh viên thuộc Khoa KTVT, Khoa Cơ Khí, Khoa Công trình thăm quan xưởng, phòng thực hành, thí nghiệm, doanh nghiệp…theo kế hoạch của Khoa – Sinh viên liên hệ Cán bộ VPK Khoa theo số ĐT bên dưới TKB).

Khoa CNTT

Thứ Sáu

09/10/2020

Cả ngày

THĂM QUAN CƠ SỞ ĐÀO TẠO CHÍNH

(Giao lưu Tân Sinh viên Cơ sở HN – VP)

HỘI SV, ĐTN, CSĐT VĨNH PHÚC.

Thứ Bảy

10/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

11/10/2020

14h00 – 17h00

- Tổ chức Hội thi lái xe mô tô giỏi, an toàn;

- Hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn.

(Phối hợp cùng Công ty Honda Vũ Hoàng Lê)

ĐTN, HỘI SV

LỊCH HỌC TUẦN 4 ( ĐOÀN TN, HỘI SINH VIÊN)

Thứ Hai

12/10/2020

7h15 – 09h15

- Giới thiệu về tổ chức Đoàn TN – Hội SV và công tác thanh niên, sinh viên.

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về An toàn giao thông và Văn hóa giao thông (Phối hợp với Ban ATGT TP. Hà Nội).

HỘI SV, ĐTN

Thứ Ba

13/10/2020

7h15 – 09h15

Tổ chức giới thiệu, giao lưu, tuyển thành viên cho các CLB – Đội – Nhóm sở thích, học thuật.

Thứ Tư

14/10/2020

7h15 – 09h15

Tổ chức Cuộc thi “Rung chuông vàng” với nội dung tìm hiểu về Trường ĐH Công nghệ GTVT và Luật Giao thông, Văn hóa khi tham gia giao thông.

Thứ Năm

15/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Thứ Sáu

16/10/2020

7h15 – 09h15

Tổ chức thi đánh giá hoàn thành chương trình học tập “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên”

Phòng Đào tạo phối hợp phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Bảy

17/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

18/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

 
Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự đánh giá kết quả học tập sẽ không được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học và phải học bù, thi trả nợ theo kế hoạch của Nhà trường.

Số điện thoại liên hệ:

- Phụ trách lớp: Thầy Bùi Bá Vương (SĐT: 0349599880).

- Quản lý sinh viên Khoa KTVT: Thầy Nghĩa -  0904555448; Cô Hiền – 0915562343.

 

LỚP SỐ 2 (Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 18/10/2020)

Khoa Kinh tế vận tải

- Kế toán doanh nghiệp;

- Quản trị kinh doanh;

- Kinh tế xây dựng.

Địa điểm học: Hội trường thư viện tầng 4 – TT Thư viện

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị

thực hiện

LỊCH HỌC TUẦN 1

Thứ Hai

21/9/2020

9h30 – 11h30

TẬP TRUNG ỔN ĐỊNH SINH VIÊN

Phòng Đào tạo

Thứ Ba

22/9/2020

9h30 – 11h30

Phổ biến Chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân, hướng dẫn làm thẻ sinh viên, thẻ ATM.

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

23/9/2020

9h30 – 11h30

-  Chiếu phim tư liệu về Nhà trường.

- Chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống và định hướng chiến lược phát triển của Trường.

BGH, HĐT

Thứ Năm

24/9/2020

9h30 – 11h30

- Quy chế, quy định về đào tạo.

- Hướng dẫn khai thác sử dụng chương trình quản lý đào tạo (qldt.utt.edu.vn).

Phòng Đào tạo

Biển đảo Việt Nam tình hình biển đông, chủ trương bảo vệ chủ quyền biển đảo của nhà nước Việt Nam và vai trò của sinh viên.

Thứ Sáu

25/9/2020

9h30 – 11h30

Phổ biến và hướng dẫn công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; công tác ĐBCL; khảo sát trực tuyến phục vụ công tác ĐBCL.

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Bảy

26/9/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

27/9/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

LỊCH HỌC TUẦN 2

Thứ Hai

28/9/2020

9h30 – 11h30

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên;

tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ; đào tạo theo đơn đặt hàng Doanh nghiệp.

Phòng KHCN&HTQT

 

Thứ Ba

29/9/2020

9h30 – 11h30

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với sinh viên trên môi trường mạng.

- Khai thác các nội dung số để tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ tâm lý sinh viên đảm bảo an toàn sức khỏe, học tập tốt.

- Hướng dẫn học Online và giới thiệu hệ thống E-Learning.

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

30/9/2020

9h30 – 11h30

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy đinh pháp luật liên quan tới sinh viên:

- Phổ biến, quán triệt các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm của sinh viên trong việc xây dựng văn hóa học đường;

- Phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới Luật giáo dục, Luật giáo dục Đại học, Luật hình sự, Luật giao thông;

- Các văn bản liên quan đến công tác an ninh, an toàn học đường…

Khoa LLCT

Chuyên đề Giáo dục đạo đức lối sống trong sinh viên.

Thứ Năm

01/10/2020

9h30 – 11h30

Đào tạo các kỹ năng mềm cho sinh viên.

TT HT SV KHỞI NGHIỆP VÀ QHDN

Thứ Sáu

02/10/2020

9h30 – 11h30

Tuyên truyền về công tác tư vấn nghề nghiệp và hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên; Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; tăng cường phối hợp, kết nối doanh nghiệp, nhu cầu nguồn nhân lực và cơ hội việc làm.

TT HT SV KHỞI NGHIỆP VÀ QHDN

Thứ Bảy

03/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

04/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

LỊCH HỌC TUẦN 3

Thứ Hai

05/10/2020

Cả ngày

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên Khoa Công trình (các Sinh viên thuộc Khoa KTVT, Khoa Cơ Khí, Khoa CNTT thăm quan xưởng, phòng thực hành, thí nghiệm, doanh nghiệp…theo kế hoạch của Khoa – Sinh viên liên hệ Cán bộ VPK Khoa theo số ĐT bên dưới TKB).

Khoa Công trình

Thứ Ba

06/10/2020

Cả ngày

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên Khoa Kinh tế vận tải (các Sinh viên thuộc Khoa Công trình, Khoa Cơ Khí, Khoa CNTT thăm quan xưởng, phòng thực hành, thí nghiệm, doanh nghiệp…theo kế hoạch của Khoa – Sinh viên liên hệ Cán bộ VPK Khoa theo số ĐT bên dưới TKB).

Khoa KTVT

Thứ Tư

07/10/2020

Cả ngày

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên Khoa Cơ khí (các Sinh viên thuộc Khoa KTVT, Khoa Công trình, Khoa CNTT thăm quan xưởng, phòng thực hành, thí nghiệm doanh nghiệp…theo kế hoạch của Khoa – Sinh viên liên hệ Cán bộ VPK Khoa theo số ĐT bên dưới TKB).

Khoa Cơ khí

Thứ Năm

08/10/2020

Cả ngày

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên Khoa Công nghệ thông tin (các Sinh viên thuộc Khoa KTVT, Khoa Cơ Khí, Khoa Công trình thăm quan xưởng, phòng thực hành, thí nghiệm, doanh nghiệp…theo kế hoạch của Khoa – Sinh viên liên hệ Cán bộ VPK Khoa theo số ĐT bên dưới TKB).

Khoa CNTT

Thứ Sáu

09/10/2020

Cả ngày

THĂM QUAN CƠ SỞ ĐÀO TẠO CHÍNH

(Giao lưu Tân Sinh viên Cơ sở HN – VP)

HỘI SV, ĐTN, CSĐT VĨNH PHÚC.

Thứ Bảy

10/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

11/10/2020

14h00 – 17h00

- Tổ chức Hội thi lái xe mô tô giỏi, an toàn;

- Hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn.

(Phối hợp cùng Công ty Honda Vũ Hoàng Lê)

ĐTN, HỘI SV

LỊCH HỌC TUẦN 4 ( ĐOÀN TN, HỘI SINH VIÊN)

Thứ Hai

12/10/2020

9h30 – 11h30

- Giới thiệu về tổ chức Đoàn TN – Hội SV và công tác thanh niên, sinh viên.

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về An toàn giao thông và Văn hóa giao thông (Phối hợp với Ban ATGT TP. Hà Nội).

HỘI SV, ĐTN

Thứ Ba

13/10/2020

9h30 – 11h30

Tổ chức giới thiệu, giao lưu, tuyển thành viên cho các CLB – Đội – Nhóm sở thích, học thuật.

Thứ Tư

14/10/2020

9h30 – 11h30

Tổ chức Cuộc thi “Rung chuông vàng” với nội dung tìm hiểu về Trường ĐH Công nghệ GTVT và Luật Giao thông, Văn hóa khi tham gia giao thông.

Thứ Năm

15/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Thứ Sáu

16/10/2020

9h30 – 11h30

Tổ chức thi đánh giá hoàn thành chương trình học tập “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên”

Phòng Đào tạo phối hợp phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Bảy

17/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

18/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự đánh giá kết quả học tập sẽ không được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học và phải học bù, thi trả nợ theo kế hoạch của Nhà trường.

Số điện thoại liên hệ:

- Phụ trách lớp: Thầy Bùi Bá Vương (SĐT: 0349599880).

- Quản lý sinh viên Khoa KTVT: Thầy Nghĩa -  0904555448; Cô Hiền – 0915562343.

 

LỚP SỐ 3 (Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 18/10/2020)

Khoa Công trình

- CNKT Giao thông

- CNKT Công trình xây dựng

- CNKT Môi trường.

Khoa Công nghệ thông tin

- Công nghệ thông tin

- Hệ thống thông tin

- CNKT Điện tử - Viễn thông

- Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

- CNKT Cơ điện tử.

Địa điểm học: Hội trường thư viện tầng 4 – TT Thư viện

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị

thực hiện

LỊCH HỌC TUẦN 1

Thứ Hai

21/9/2020

13h15 – 15h15

TẬP TRUNG ỔN ĐỊNH SINH VIÊN

Phòng Đào tạo

Thứ Ba

22/9/2020

13h15 – 15h15

Phổ biến Chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân, hướng dẫn làm thẻ sinh viên, thẻ ATM.

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

23/9/2020

13h15 – 15h15

-  Chiếu phim tư liệu về Nhà trường.

- Chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống và định hướng chiến lược phát triển của Trường.

BGH, HĐT

Thứ Năm

24/9/2020

13h15 – 15h15

- Quy chế, quy định về đào tạo.

- Hướng dẫn khai thác sử dụng chương trình quản lý đào tạo (qldt.utt.edu.vn).

Phòng Đào tạo

Biển đảo Việt Nam tình hình biển đông, chủ trương bảo vệ chủ quyền biển đảo của nhà nước Việt Nam và vai trò của sinh viên.

Thứ Sáu

25/9/2020

13h15 – 15h15

Phổ biến và hướng dẫn công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; công tác ĐBCL; khảo sát trực tuyến phục vụ công tác ĐBCL.

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Bảy

26/9/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

27/9/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

LỊCH HỌC TUẦN 2

Thứ Hai

28/9/2020

13h15 – 15h15

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên;

tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ; đào tạo theo đơn đặt hàng Doanh nghiệp.

Phòng KHCN&HTQT

 

Thứ Ba

29/9/2020

13h15 – 15h15

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với sinh viên trên môi trường mạng.

- Khai thác các nội dung số để tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ tâm lý sinh viên đảm bảo an toàn sức khỏe, học tập tốt.

- Hướng dẫn học Online và giới thiệu hệ thống E-Learning.

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

30/9/2020

13h15 – 15h15

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy đinh pháp luật liên quan tới sinh viên:

- Phổ biến, quán triệt các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm của sinh viên trong việc xây dựng văn hóa học đường;

- Phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới Luật giáo dục, Luật giáo dục Đại học, Luật hình sự, Luật giao thông;

- Các văn bản liên quan đến công tác an ninh, an toàn học đường…

Khoa LLCT

Chuyên đề Giáo dục đạo đức lối sống trong sinh viên.

Thứ Năm

01/10/2020

13h15 – 15h15

Đào tạo các kỹ năng mềm cho sinh viên.

TT HT SV KHỞI NGHIỆP VÀ HTDN

Thứ Sáu

02/10/2020

13h15 – 15h15

Tuyên truyền về công tác tư vấn nghề nghiệp và hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên; Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; tăng cường phối hợp, kết nối doanh nghiệp, nhu cầu nguồn nhân lực và cơ hội việc làm.

TT HT SV KHỞI NGHIỆP VÀ HTDN

Thứ Bảy

03/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

04/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

LỊCH HỌC TUẦN 3

Thứ Hai

05/10/2020

Cả ngày

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên Khoa Công trình (các Sinh viên thuộc Khoa KTVT, Khoa Cơ Khí, Khoa CNTT thăm quan xưởng, phòng thực hành, thí nghiệm, doanh nghiệp…theo kế hoạch của Khoa – Sinh viên liên hệ Cán bộ VPK Khoa theo số ĐT bên dưới TKB).

Khoa Công trình

Thứ Ba

06/10/2020

Cả ngày

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên Khoa Kinh tế vận tải (các Sinh viên thuộc Khoa Công trình, Khoa Cơ Khí, Khoa CNTT thăm quan xưởng, phòng thực hành, thí nghiệm, doanh nghiệp…theo kế hoạch của Khoa – Sinh viên liên hệ Cán bộ VPK Khoa theo số ĐT bên dưới TKB).

Khoa KTVT

Thứ Tư

07/10/2020

Cả ngày

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên Khoa Cơ khí (các Sinh viên thuộc Khoa KTVT, Khoa Công trình, Khoa CNTT thăm quan xưởng, phòng thực hành, thí nghiệm, doanh nghiệp…theo kế hoạch của Khoa – Sinh viên liên hệ Cán bộ VPK Khoa theo số ĐT bên dưới TKB).

Khoa Cơ khí

Thứ Năm

08/10/2020

Cả ngày

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên Khoa Công nghệ thông tin (các Sinh viên thuộc Khoa KTVT, Khoa Cơ Khí, Khoa Công trình thăm quan xưởng, phòng thực hành, thí nghiệm, doanh nghiệp…theo kế hoạch của Khoa – Sinh viên liên hệ Cán bộ VPK Khoa theo số ĐT bên dưới TKB).

Khoa CNTT

Thứ Sáu

09/10/2020

Cả ngày

THĂM QUAN CƠ SỞ ĐÀO TẠO CHÍNH

(Giao lưu Tân Sinh viên Cơ sở HN – VP)

HỘI SV, ĐTN, CSĐT VĨNH PHÚC.

Thứ Bảy

10/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

11/10/2020

14h00 – 17h00

- Tổ chức Hội thi lái xe mô tô giỏi, an toàn;

- Hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn.

(Phối hợp cùng Công ty Honda Vũ Hoàng Lê)

ĐTN, HỘI SV

LỊCH HỌC TUẦN 4 ( ĐOÀN TN, HỘI SINH VIÊN)

Thứ Hai

12/10/2020

13h15 – 15h15

- Giới thiệu về tổ chức Đoàn TN – Hội SV và công tác thanh niên, sinh viên.

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về An toàn giao thông và Văn hóa giao thông (Phối hợp với Ban ATGT TP. Hà Nội).

ĐTN, HỘI SV

Thứ Ba

13/10/2020

13h15 – 15h15

Tổ chức giới thiệu, giao lưu, tuyển thành viên cho các CLB – Đội – Nhóm sở thích, học thuật.

ĐTN, HỘI SV

Thứ Tư

14/10/2020

13h15 – 15h15

Tổ chức Cuộc thi “Rung chuông vàng” với nội dung tìm hiểu về Trường ĐH Công nghệ GTVT và Luật Giao thông, Văn hóa khi tham gia giao thông.

ĐTN, HỘI SV

Thứ Năm

15/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Thứ Sáu

16/10/2020

13h15 – 15h15

Tổ chức thi đánh giá hoàn thành chương trình học tập “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên”

Phòng Đào tạo phối hợp phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Bảy

17/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

18/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự đánh giá kết quả học tập sẽ không được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học và phải học bù, thi trả nợ theo kế hoạch của Nhà trường.

Số điện thoại liên hệ:

- Phụ trách lớp: Thầy Đào Nhật Tân - 0985080855.

- Quản lý sinh viên Khoa Công trình: Cô Nhung – 0904171225.

- Quản lý sinh viên Khoa CNTT: Thầy Dũng - 0912222207.

 

LỚP SỐ 4 (Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 18/10/2020)

Khoa Cơ khí

- CNKT Ô tô

- CNKT Cơ khí.

Địa điểm học: Hội trường thư viện tầng 4 – TT Thư viện

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị

thực hiện

LỊCH HỌC TUẦN 1

Thứ Hai

21/9/2020

15h30 – 17h30

TẬP TRUNG ỔN ĐỊNH SINH VIÊN

Phòng Đào tạo

Thứ Ba

22/9/2020

15h30 – 17h30

Phổ biến Chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân, hướng dẫn làm thẻ sinh viên, thẻ ATM.

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

23/9/2020

15h30 – 17h30

-  Chiếu phim tư liệu về Nhà trường.

- Chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống và định hướng chiến lược phát triển của Trường.

BGH, HĐT

Thứ Năm

24/9/2020

15h30 – 17h30

- Quy chế, quy định về đào tạo.

- Hướng dẫn khai thác sử dụng chương trình quản lý đào tạo (qldt.utt.edu.vn).

Phòng Đào tạo

Biển đảo Việt Nam tình hình biển đông, chủ trương bảo vệ chủ quyền biển đảo của nhà nước Việt Nam và vai trò của sinh viên.

Thứ Sáu

25/9/2020

15h30 – 17h30

Phổ biến và hướng dẫn công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; công tác ĐBCL; khảo sát trực tuyến phục vụ công tác ĐBCL.

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Bảy

26/9/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

27/9/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

LỊCH HỌC TUẦN 2

Thứ Hai

28/9/2020

15h30 – 17h30

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên;

tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ; đào tạo theo đơn đặt hàng Doanh nghiệp.

Phòng KHCN&HTQT

 

Thứ Ba

29/9/2020

15h30 – 17h30

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với sinh viên trên môi trường mạng.

- Khai thác các nội dung số để tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ tâm lý sinh viên đảm bảo an toàn sức khỏe, học tập tốt.

- Hướng dẫn học Online và giới thiệu hệ thống E-Learning.

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

30/9/2020

15h30 – 17h30

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy đinh pháp luật liên quan tới sinh viên:

- Phổ biến, quán triệt các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm của sinh viên trong việc xây dựng văn hóa học đường;

- Phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới Luật giáo dục, Luật giáo dục Đại học, Luật hình sự, Luật giao thông;

- Các văn bản liên quan đến công tác an ninh, an toàn học đường…

Khoa LLCT

Chuyên đề Giáo dục đạo đức lối sống trong sinh viên.

Thứ Năm

01/10/2020

15h30 – 17h30

Đào tạo các kỹ năng mềm cho sinh viên.

TT HT SV KHỞI NGHIỆP VÀ HTDN

Thứ Sáu

02/10/2020

15h30 – 17h30

Tuyên truyền về công tác tư vấn nghề nghiệp và hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên; Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; tăng cường phối hợp, kết nối doanh nghiệp, nhu cầu nguồn nhân lực và cơ hội việc làm.

TT HT SV KHỞI NGHIỆP VÀ HTDN

Thứ Bảy

03/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

04/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

LỊCH HỌC TUẦN 3

Thứ Hai

05/10/2020

Cả ngày

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên Khoa Công trình (các Sinh viên thuộc Khoa KTVT, Khoa Cơ Khí, Khoa CNTT thăm quan xưởng, phòng thực hành, thí nghiệm, doanh nghiệp…theo kế hoạch của Khoa – Sinh viên liên hệ Cán bộ VPK Khoa theo số ĐT bên dưới TKB).

Khoa Công trình

Thứ Ba

06/10/2020

Cả ngày

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên Khoa Kinh tế vận tải (các Sinh viên thuộc Khoa Công trình, Khoa Cơ Khí, Khoa CNTT thăm quan xưởng, phòng thực hành, thí nghiệm, doanh nghiệp…theo kế hoạch của Khoa – Sinh viên liên hệ Cán bộ VPK Khoa theo số ĐT bên dưới TKB).

Khoa KTVT

Thứ Tư

07/10/2020

Cả ngày

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên Khoa Cơ khí (các Sinh viên thuộc Khoa KTVT, Khoa Công trình, Khoa CNTT thăm quan xưởng, phòng thực hành, thí nghiệm, doanh nghiệp…theo kế hoạch của Khoa – Sinh viên liên hệ Cán bộ VPK Khoa theo số ĐT bên dưới TKB).

Khoa Cơ khí

Thứ Năm

08/10/2020

Cả ngày

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên Khoa Công nghệ thông tin (các Sinh viên thuộc Khoa KTVT, Khoa Cơ Khí, Khoa Công trình thăm quan xưởng, phòng thực hành, thí nghiệm, doanh nghiệp…theo kế hoạch của Khoa – Sinh viên liên hệ Cán bộ VPK Khoa theo số ĐT bên dưới TKB).

Khoa CNTT

Thứ Sáu

09/10/2020

Cả ngày

THĂM QUAN CƠ SỞ ĐÀO TẠO CHÍNH

(Giao lưu Tân Sinh viên Cơ sở HN – VP)

HỘI SV, ĐTN, CSĐT VĨNH PHÚC.

Thứ Bảy

10/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

11/10/2020

14h00 – 17h00

- Tổ chức Hội thi lái xe mô tô giỏi, an toàn;

- Hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn.

(Phối hợp cùng Công ty Honda Vũ Hoàng Lê)

ĐTN, HỘI SV

LỊCH HỌC TUẦN 4 ( ĐOÀN TN, HỘI SINH VIÊN)

Thứ Hai

12/10/2020

15h30 – 17h30

- Giới thiệu về tổ chức Đoàn TN – Hội SV và công tác thanh niên, sinh viên.

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về An toàn giao thông và Văn hóa giao thông (Phối hợp với Ban ATGT TP. Hà Nội).

ĐTN, HỘI SV

Thứ Ba

13/10/2020

15h30 – 17h30

Tổ chức giới thiệu, giao lưu, tuyển thành viên cho các CLB – Đội – Nhóm sở thích, học thuật.

ĐTN, HỘI SV

Thứ Tư

14/10/2020

15h30 – 17h30

Tổ chức Cuộc thi “Rung chuông vàng” với nội dung tìm hiểu về Trường ĐH Công nghệ GTVT và Luật Giao thông, Văn hóa khi tham gia giao thông.

ĐTN, HỘI SV

Thứ Năm

15/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Thứ Sáu

16/10/2020

15h30 – 17h30

Tổ chức thi đánh giá hoàn thành chương trình học tập “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên”

Phòng Đào tạo phối hợp phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Bảy

17/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

18/10/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

 
Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự đánh giá kết quả học tập sẽ không được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học và phải học bù, thi trả nợ theo kế hoạch của Nhà trường.

Số điện thoại liên hệ:

- Phụ trách lớp: Thầy Đào Nhật Tân - 0985080855.

- Quản lý sinh viên Khoa Cơ khí: Cô Nam - 0976832742