Vai trò của dự báo nhu cầu Logistics trong chiến lược phát triển của Quốc gia và Doanh nghiệp

Vai trò của dự báo nhu cầu Logistics trong chiến lược phát triển của Quốc gia và Doanh nghiệp

Vai trò của dự báo nhu cầu Logistics trong chiến lược phát triển của quốc gia và doanh nghiệp

Logistics có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và chiếm một tỉ lệ không nhỏ trong cơ cấu GDP của mỗi quốc gia. Theo nhận định của Ngân hàng thế giới (WB), Logistics là một trong những nhân tố quan trọng để cải thiện năng lực cạnh trạnh của Việt Nam. Về mặt chỉ số cạnh tranh, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 34 trên 160 quốc gia và đứng thứ ba trong phạm vi khu vực Đông Nam Á. Trong Chiến lược chuyển đổi số quốc gia tới năm 2025, Logistics là một trong những lĩnh vực ưu tiên và đóng vai trò rất quan trọng trong các kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của mỗi quốc gia hay doanh nghiệp. Trong kỷ nguyên hội nhập, Việt Nam đã và đang tham gia ngày càng nhiều các hiệp định thương mại tự do, tham gia sâu rộng hơn nữa vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều này có nghĩa là ngành logistics ngày càng được chú trọng hơn cả về thể chế và chính sách pháp luật, là động lực để đẩy mạnh đầu tư trong nước và hợp tác quốc tế. Nghị quyết số 163/NQ-CP ngày 16/12/2022 là một trong những minh chứng cho quyết tâm của Việt Nam trong nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics.

Hình 1. Dự báo nhu cầu logistics là nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp logistics, của vùng và của quốc gia

Trong hoạt động của mỗi doanh nghiệp, việc đưa ra quy trình dự báo chính xác có tác động rất lớn đến việc duy trì hoạt động sản xuất và cung cấp chất lượng dịch vụ cho khách hàng. Nếu cán cân cung-cầu thiếu sự ăn khớp có thể khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Các kế hoạch ngắn, trung hay dài hạn là một trong những bước đi quan trọng dựa trên các mô hình, các kết quả dự báo để đảm bảo mỗi doanh nghiệp có thể “sống khỏe” trước sự thay đổi trong xu hướng sử dụng hay cam kết, trong hành vi của người tiêu dùng, trong phương thức vận tải hay thay đổi trong thiết kế chuỗi cung ứng.

Trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, nhu cầu vận chuyển và vận tải hàng hóa thường xuyên thay đổi, vì vậy các dịch vụ logistics có sự biến động theo thời gian. Việc dự báo nhu cầu vận chuyển và luân chuyển hàng hóa có vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp logistics. Bởi vì, dự báo là cơ sở để đưa ra các quyết định chiến lược cũng như chiến thuật của doanh nghiệp. Dự báo có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạch định và thực hiện kế hoạch kinh doanh, lưu thông hàng hóa, cũng như ảnh hưởng đến các kế hoạch bộ phận khác của doanh nghiệp. Dự báo giúp doanh nghiệp chủ động trong việc đáp ứng cầu, không bỏ sót cơ hội kinh doanh, có kế hoạch sử dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn lực.

Hình 2. Sơ đồ phục vụ tính toán khối lượng hàng hoá vận tải liên vùng

Dự báo có thể được gọi là khoa học dự báo. Mặc dù đôi khi còn có sai số lớn, có thể ảnh hưởng tới việc hoạch định chiến lược phát triển của tổ chức. Dự báo luôn là một công tác cần thiết đối với các lĩnh vực trong sự phát triển của một quốc gia, một tổ chức, một công ty lớn hay doanh nghiệp nhỏ trên lĩnh vực kinh tế cũng như kỹ thuật.          

Năm học 2023-2024, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tiếp tục tuyển sinh năm thứ hai chuyên ngành Logistics và hạ tầng giao thông trình độ Đại học, chương trình học bao gồm các học phần giúp sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng thực hiện dự báo nhu cầu Logistics cấp quy mô doanh nghiệp và quy mô vùng. Nếu bạn yêu thích chuyên ngành Logistics và hạ tầng giao thông, hãy tìm hiểu thông tin và đăng ký nguyện vọng nhé!

Khoa Công trình – Trường Đại học Công nghệ GTVT