Lịch công tác tuần 01 năm 2021 (từ 28/12/2020 đến 03/01/2021)


Lịch công tác tuần 01 năm 2021 (từ 28/12/2020 đến 03/01/2021)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 01 THEO NĂM 2021
TUẦN 22 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
28/12

Sáng
8h30

Nội dung: Nghiệm thu thi công nhà Hội trường Hà Nội.
Thành phần: Phòng QLĐT-XDCB; Ô Quyền (HCQT); Ô Thanh (TT CNTT-TV).
Giám đốc nhà thầu thi công và TVGS
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 thư viện.

PHT Nguyễn Mạnh Hùng

Chiều
14h30

Nội dung: Nghiệm thu thi công nhà giảng đường A5 - Hà Nội.
Thành phần: Phòng QLĐT-XDCB; Ô Quyền (HCQT); Ô Thanh, ô Thắng (TT CNTT-TV); B Hương (Khoa CT); Ô Tuấn (KHCB); Ô Tiến (TT CNCK)
.
Giám đốc nhà thầu thi công và TVGS
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 H1.

PHT Nguyễn Mạnh Hùng

Thứ Ba
29/12

Sáng
8h30

Nội dung: Nghiệm thu thi công nhà Thư viện Hà Nội.
Thành phần: Phòng QLĐT-XDCB; Ô Quyền (HCQT); Ô Thanh, ô Thắng (TT CNTT-TV)
.
Giám đốc nhà thầu thi công và TVGS
.
Địa điểm:  Phòng họp tầng 2 H1.

PHT Nguyễn Mạnh Hùng
Chiều
14h00
Nội dung: Họp Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c Đảng ủy viên.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Bí thư Đảng ủy
Thứ Tư
30/12

Sáng

   

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Hội đồng Trường.
Thành phần: Các đ/c thành viên Hội đồng trường
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Chủ tịch HĐT

Thứ Năm
31/12

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Sáu
01/01

Sáng

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2021  

Chiều

 

 

Thứ Bảy
02/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
03/01

Sáng

 

 

Chiều