Lịch công tác tuần 03 năm 2021 (từ 11/01/2021 đến 17/01/2021)


Lịch công tác tuần 03 năm 2021 (từ 11/01/2021 đến 17/01/2021)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 03 THEO NĂM 2021
TUẦN 24 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
11/01

Sáng
8h30

Nội dung: Làm việc tại CSĐT Vĩnh Phúc.
Thành phần: Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, ô Lâm.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 - CSĐT Vĩnh Phúc.

Tập thể lãnh đạo Nhà trường

Chiều
15h00

Nội dung: Họp công tác đào tạo sau đại học.
Thành phần: Ban Giám hiệu; ô An, ô Long, ô Thục (P. ĐTSĐH); bà Lê, bà Sao, bà Hạnh, ô Thắng, ô Lâm, bà Hải Anh (K. KTVT); bà Hương, ô Khoa, ô Thắng, ô T. Anh (K. Công trình); 

Địa điểm: Phòng họp tầng 3-H3.

HT Nguyễn Hoàng Long

Thứ Ba
12/01

Sáng

 

 

Chiều

   
Thứ Tư
13/01

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Năm
14/01

Sáng
10h00

Nội dung: Công bố Quyết định Phó Hiệu trưởng.
Thành phần: Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm; chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Chủ tịch HĐT

Chiều

   

Thứ Sáu
15/01

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Bảy
16/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
17/01

Sáng

 

 

Chiều