Lịch công tác tuần 04 năm 2022 (từ 24/01/2022 đến 30/01/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 04 THEO NĂM 2022
TUẦN 25 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
24/01

Sáng

Giảng viên và sinh viên thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến theo TKB học kỳ I năm học 2021-2022 

 

Chiều
16h00

Nội dung: Họp xét nâng lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động năm 2021.
Thành phần: Hội đồng lương Nhà trường theo Quyết định (Ban Giám hiệu; b.Thu; b.Sao; ô.Tân; ô.Hưng; ô.Sơn).
Địa điểm: Họp trực tuyến 03 CSĐT.
Ghi chú: Trung tâm CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật và kết nối, 
Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Chủ tịch HĐ

Thứ Ba
25/01

Sáng

 

 

Chiều

   
Thứ Tư
26/01

Sáng
7h30

Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c thường vụ Đảng ủy.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Bí thư Đảng ủy

Sáng
9h00
Nội dung: Họp Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c Đảng ủy viên.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.
Bí thư Đảng ủy

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Giao ban tháng 01/2022.
Thành phần: 
 - Đầu cầu Hà NộiBan Giám hiệu; cấp trưởng các phòng, khoa, trung tâm; chủ tịch công đoàn; Bí thư ĐTN.
 - Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ông Sơn và đại diện các phòng, khoa, trung tâm tại cơ sở.
 - Đầu cầu Thái Nguyên: Ông Hưng và đại diện các phòng, bộ môn, trung tâm tại cơ sở.
Địa điểm: Họp trực tuyến.
Ghi chú: TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật và kết nối.
Hiệu trưởng

Thứ Năm
27/01

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Sáu
28/01

Sáng

 

 

Chiều 

 

 

Thứ Bảy
29/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
30/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

Share on facebook