Lịch công tác tuần 05 năm 2022 (từ 31/01/2022 đến 06/02/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 05 THEO NĂM 2022
TUẦN 26 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
31/01

Sáng

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN ĐẾN HẾT NGÀY 06/02/2022

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
01/02

Sáng

 

 

Chiều

   
Thứ Tư
02/02

Sáng

 

 

Sáng

   

Chiều

   

Thứ Năm
03/02

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Sáu
04/02

Sáng

 

 

Chiều 

 

 

Thứ Bảy
05/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
06/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

Share on facebook