Lịch công tác tuần 06 năm 2021 (từ 01/02/2021 đến 07/02/2021)


Lịch công tác tuần 06 năm 2021 (từ 01/02/2021 đến 07/02/2021)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 06 THEO NĂM 2021
TUẦN 27 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
01/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
02/02

Sáng

 

 

Chiều

   
Thứ Tư
03/02

Sáng

   

Chiều
14h00

Nội dung: Họp lên phương án bố trí nhà làm việc, thực hành, thí nghiệm, thư viện.
Thành phần: Ban Giám hiệu; ô Quyền, ô Thi (P.HCQT); ô Hiếu, bà Hương (P. QLĐTXDCB); ô Thanh, ô Thắng (TTCNTT-TV); ô Tiến (TTCNCK); bà Hương (Khoa Công trình); ô Hưng (P. Thí nghiệm LAS72); bà Lê (Khoa KTVT); ô Tuấn (Khoa KHCB); ô Trinh (P.KHCN-HTQT); bà Ánh (P.TCKT); ô Tân (P.TTGD); bà Sao (Công đoàn); ô Ánh (ĐTN).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

HT Nguyễn Hoàng Long

Thứ Năm
04/02

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Sáu
05/02

Sáng
8h30

Nội dung: Họp về điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GTVT đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Thành phần: Tập thể Lãnh đạo Trường.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3 H3.
Ghi chú: Trung tâm CNTT-TV chuyển bị kỹ thuật và kết nối.

Bộ GTVT

Chiều

 

 

Thứ Bảy
06/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
07/02

Sáng

 

 

Chiều