Lịch công tác tuần 06 năm 2022 (từ 07/02/2022 đến 13/02/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 06 THEO NĂM 2022
TUẦN 27 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
07/02

Sáng

CÁN BỘ, CNV KHỐI HÀNH CHÍNH TRỞ LẠI LÀM VIỆC

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
08/02

Sáng
8h30

Nội dung: Họp rà soát công tác chuẩn bị học trực tiếp tại Trường.
Thành phần: 
 - Đầu cầu Hà NộiBGH; ô Thanh (ĐT); ô An (ĐTSĐH); ô Đoan (ĐTTC); ô Quyền, ô Hùng (HCQT); ô Thắng (TTCNTT); ô Tân (TTGD-PC); ô Tiến (TTCNCK); trưởng các khoa.
 - Đầu cầu Vĩnh Phúc: ô Sơn, ô Thanh, đại diện khoa, bộ môn tại Cơ sở.
 - Đầu cầu Thái Nguyên: ô Hưng, ô Tuấn, ô Đức và đại diện các bộ môn tại Cơ sở.
Địa điểm: Họp trực tuyến.
Ghi chú: TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật và kết nối, Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Hiệu trưởng

Chiều

   
Thứ Tư
09/02

Sáng
9h00

Nội dung: Làm việc với Trường Đại học Công Giáo Miền Tây - UCO Angers (Cộng hoà Pháp).
Thành phần: PHT Hùng; Ô. Trinh, Ô Khánh (TT ĐTTVDH).
Địa điểm: Phòng họp T3H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Hiệu trưởng

Chiều

   

Thứ Năm
10/02

Sáng
8h30

Nội dung: Họp công tác chuẩn bị ngày hội khởi nghiệp quốc gia.
Thành phần: PHT Hùng;  ô Toàn (TTKN QHDN).
Địa điểm: CSĐT Vĩnh Phúc.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.
Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Sáu
11/02

Sáng

 

 

Chiều
15h00
(mới)

Nội dung: Họp chuẩn bị công tác Đánh giá ngoài CSGD.
Thành phần: Các Phó Hiệu trưởng, Trưởng các phòng, Giám đốc các TT, Thành viên BTK và các nhóm chuyên trách.
Địa điểm: Phòng họp T3H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Hiệu trưởng

Thứ Bảy
12/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
13/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

Share on facebook