Lịch công tác tuần 07 năm 2021 (từ 08/02/2021 đến 14/02/2021)


Lịch công tác tuần 07 năm 2021 (từ 08/02/2021 đến 14/02/2021)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 07 THEO NĂM 2021
TUẦN 28 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
08/02

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Đoàn thẩm định cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình đào tạo, … phục vụ cấp phép Chứng chỉ sơ cấp nghề “Khai thác vận tải đường bộ”.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Ô.Toàn, B.Thanh Huyền (TTHTSVKN&QHDN); Ô.Lâm (K.KTVT); Đoàn cán bộ thẩm định của Sở Lao động TB&XH Hà Nội.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 H1.

Sở Lao động TB&XH Hà Nội

Thứ Ba
09/02

Sáng
8h00

Nội dung: Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và họp giao ban Bộ tháng 01/2021.
Thành phần: Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ GTVT

Chiều

   
Thứ Tư
10/02

Sáng

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU NĂM 2021
(Theo Kế hoạch đã thông báo của Nhà trường)
 

Chiều

 

 

Thứ Năm
11/02

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Sáu
12/02

Sáng
8h30

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
13/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
14/02

Sáng

 

 

Chiều