Lịch công tác tuần 07 năm 2022 (từ 14/02/2022 đến 20/02/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 07 THEO NĂM 2022
TUẦN 28 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
14/02

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Ban chỉ đạo và các Đơn vị tham gia Ban tổ chức "Ngày Hội khởi nghiệp Quốc Gia".
Thành phần: PHT Hùng; ô.Toàn (TTKN QHDN).
Địa điểm: Phòng họp Bộ GD&ĐT.
Ghi chú: Xe Nhà trường xuất phát lúc 13h30.

Bộ GD&ĐT

Thứ Ba
15/02

Sáng

 

 

Chiều

   
Thứ Tư
16/02

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Năm
17/02

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Sáu
18/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
19/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
20/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

Share on facebook