Lịch công tác tuần 08 năm 2021 (từ 15/02/2021 đến 21/02/2021)


Lịch công tác tuần 08 năm 2021 (từ 15/02/2021 đến 21/02/2021)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 08 THEO NĂM 2021
TUẦN 29 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
15/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
16/02

Sáng

 

 

Chiều

   
Thứ Tư
17/02

Sáng

NGÀY BẮT ĐẦU LÀM VIỆC VỚI KHỐI PHÒNG, BAN, TRUNG TÂM  

Chiều

 

 

Thứ Năm
18/02

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Sáu
19/02

Sáng
8h30

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
20/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
21/02

Sáng

 

 

Chiều