Lịch công tác tuần 08 năm 2022 (từ 21/02/2022 đến 27/02/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 08 THEO NĂM 2022
TUẦN 29 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
21/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
22/02

Sáng
8h30

Nội dung: Họp Ban tổ chức UTT triển khai công việc “Ngày Hội Khởi nghiệp Quốc gia SV_STARTUP 2021”.
Thành phần: Tập thể lãnh đạo Trường và các thành viên theo Quyết định số 377/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 26/01/2022 (Danh sách kèm theo).
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến T3-H3.
Ghi chú: TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật và kết nối, Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 
Thứ Tư
23/02

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Năm
24/02

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Sáu
25/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
26/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
27/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

Share on facebook