Lịch công tác tuần 09 năm 2022 (từ 28/02/2022 đến 06/03/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 09 THEO NĂM 2022
TUẦN 30 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
28/02

Sáng
8h00-9h30

Nội dung: Đoàn đánh giá ngoài làm việc với trưởng các nhóm chuyên trách. 
Thành phần: Đoàn đánh giá ngoài; Ban thư ký và trưởng các nhóm chuyên trách

Địa điểm: Phòng họp T2 H1.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Đoàn đánh giá ngoài
Sáng
9h30-11h00
Nội dung: Khai mạc Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài tại Trường Đại học Công nghệ GTVT.
Thành phần:
 Chủ tịch Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư ĐTN; Trưởng các Phòng: KT&ĐBCLĐT, Đào tạo, KHCN&HTQT, TCCB, HC-QT, TCKT.
Địa điểm: Phòng họp T3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.
Đoàn đánh giá ngoài

Chiều

 

 

Thứ Ba
01/3

Sáng
8h30
(Hoãn)

Nội dung: Tập thể Lãnh đạo Nhà trường làm việc với các đầu mối về công tác đánh giá ngoài.
Thành phần: Tập thể Lãnh đạo Nhà trường; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư ĐTN; Trưởng các Phòng; Ban thư ký HĐ tự đánh giá; Trưởng và thư ký các nhóm chuyên trách.

Địa điểm: Phòng họp trực truyến T3 H3.
Ghi chú: Trung tâm CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật; Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Tập thể Lãnh đạo Trường

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Ban tổ chức "Ngày Hội khởi nghiệp Quốc Gia".
Thành phần: PHT. Hùng; ô.Toàn (TTKN&QHDN).

Địa điểm: Phòng họp - Bộ GD&ĐT.
Ghi chú: Xe Nhà trường xuất phát lúc 13h30.

Bộ GD&ĐT
Thứ Tư
02/3

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Năm
03/3

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Sáu
04/3

Sáng
9h00

Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c thường vụ Đảng ủy.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Bí thư Đảng ủy

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c Đảng ủy viên.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Bí thư Đảng ủy

Thứ Bảy
05/3

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
06/3

Sáng

 

 

Chiều