Lịch công tác tuần 10 năm 2022 (từ 07/03/2022 đến 13/03/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 10 THEO NĂM 2022
TUẦN 31 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
07/
3

Sáng
8h30

Nội dung: Họp Giao ban tháng 3/2022.
Thành phần: 
 - Đầu cầu Hà NộiBan Giám hiệu; cấp trưởng các phòng, khoa, trung tâm; chủ tịch công đoàn; Bí thư ĐTN.
 - Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ông Sơn và đại diện các phòng, khoa, trung tâm tại cơ sở.
 - Đầu cầu Thái Nguyên: Ông Hưng và đại diện các phòng, bộ môn, trung tâm tại cơ sở.
Địa điểm: Họp trực tuyến.
Ghi chú: TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật và kết nối.

Hiệu trưởng

Chiều
14h00

Nội dung: Làm việc với các đơn vị liên quan về “Ngày Hội Khởi nghiệp Quốc gia SV_STARTUP 2021” tại Vĩnh Phúc.
Thành phần: Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng; PHT Hùng; ô.Trinh (P.KHCN&HTQT); ô.Dũng (P.ĐT); ô.Toàn (TTKN&QHDN).

Địa điểm: Cơ sở Vĩnh Phúc.
Ghi chú: Đ/c Toàn kết nối và chuẩn bị một số nội dung liên quan của buổi làm việc.

Lãnh đạo Nhà trường

Thứ Ba
08/3

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Làm việc với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Phòng KT&ĐBCLĐT.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Hiệu trưởng
Thứ Tư
09/3

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Năm
10/3

Sáng

   

Chiều
14h00

Nội dung: Họp về Đề án tuyển sinh.
Thành phần: Ban Giám hiệu; ô.Thanh, b.Hạnh, ô.Dũng, ô.Sơn (P.ĐT); ô.An (P.SĐH); ô.Đoan (K.ĐTTC); ô.Trinh (P.KHCN&HTQT); ô.Khánh (TTDH&TVVL); b.Thu (P.TCCB); Trưởng các khoa: Cơ khí, Công trình, CNTT, KTVT, KHƯD; ô.Sơn (CSVP); ô.Hưng, ô.Tuấn (CSTN).
Địa điểm: Phòng họp trực truyến.
Ghi chú: Trung tâm CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật; Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

HIệu truởng

Thứ Sáu
11/3

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
12/3

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
13/3

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

Share on facebook