Lịch công tác tuần 11 năm 2021 (từ 08/3/2021 đến 14/3/2021)


Lịch công tác tuần 11 năm 2021 (từ 08/3/2021 đến 14/3/2021)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 11 THEO NĂM 2021
TUẦN 32 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
08/3

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
09/3

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Họp công tác tuyển sinh.
Thành phần: Hội đồng tuyển sinh, Ban thư ký.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến.
Ghi chú: Ban thư ký HĐTS chuẩn bị nội dung báo cáo.
HT Nguyễn Hoàng Long
Thứ Tư
10/3

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Năm
11/3

Sáng
8h30

Nội dung: Họp công tác ĐBCL.
Thành phần: BGH, Hội đồng ĐBCL, tổ thư ký, tổ xử lý quy trình.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng KT&ĐBCLĐT chuẩn bị báo cáo.

HT Nguyễn Hoàng Long

Chiều

   

Thứ Sáu
12/3

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
13/3

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
14/3

Sáng

 

 

Chiều