Lịch công tác tuần 11 năm 2022 (từ 14/03/2022 đến 20/03/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 11 THEO NĂM 2022
TUẦN 32 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
14/
3

Sáng

9h00

Nội dung: Họp bàn công tác tài chính "Ngày Hội Khởi nghiệp Quốc gia SV_STARTUP 2021”
Thành phần: B.Ánh (P.TCKT); ô.Trinh (P.KHCN&HTQT); ô.Toàn (TTKN&QHDN); ô.Quyền (HCQT); ô.Dũng (ĐTN)
 Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà H1

PHT Nguyễn Mạnh Hùng

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Ban tổ chức UTT và Nova về "Ngày Hội Khởi nghiệp Quốc gia SV_STARTUP 2021” tại Vĩnh Phúc.
Thành phần: ô.Trinh (P.KHCN&HTQT); ô.Toàn (TTKN&QHDN); ô.Quyền (HCQT); ô.Sơn (CSVP); ô.Thanh (HCQT); ô.Thanh (K.CT-QPAN-GDTC); ô.Thái (Xưởng CT); b.Sơn (P.TCKT); ô.Trung (KTX).
 Địa điểm: Cơ sở Vĩnh Phúc
Ghi chú: Xe Nhà trường xuất phát lúc 12h45.

PHT Nguyễn Mạnh Hùng

Thứ Ba
15/3

Sáng

 

 

Chiều

 

 
Thứ Tư
16/3

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Năm
17/3

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Sáu
18/3

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
19/3

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
20/3

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

Share on facebook