Lịch công tác tuần 12 năm 2021 (từ 15/3/2021 đến 21/3/2021)


Lịch công tác tuần 12 năm 2021 (từ 15/3/2021 đến 21/3/2021)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 12 THEO NĂM 2021
TUẦN 33 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
15/3

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
16/3

Sáng

 

 

Chiều

   
Thứ Tư
17/3

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Năm
18/3

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Làm việc với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Thành phần: Theo Danh sách đính kèm.

Địa điểm: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Ghi chú: Xe xuất phát tại Trường lúc 13h30.

HT Nguyễn Hoàng Long

Thứ Sáu
19/3

Sáng
8h30

Nội dung: Hội nghị quốc tế về các Hệ thống và Mạng thông minh 2021- ICISN 2021.

Chương trình Hội nghị: Xem tại đây
Thành phần: Chủ tịch HĐT; Ban Giám hiệu; lãnh đạo các cơ sở đào tạo, phòng, khoa, trung tâm; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN; toàn bộ giảng viên và đại diện các lớp sinh viên Khoa CNTT
.
Khách mời: Lãnh đạo Bộ GTVT; lãnh đạo Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam; đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu; các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà khoa học trong và ngoài nước...

Địa điểm: Hội trường lớn.
Ghi chú: Bắt đầu đón tiếp đại biểu từ 8h00'.

HT Nguyễn Hoàng Long

Chiều

 

 

Thứ Bảy
20/3

Sáng
8h00
(mới)

Nội dung: Khóa Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng.
Thành phần: Theo danh sách triệu tập.

Địa điểm: Hội trường lớn - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.
Ghi chú:
Đối với những học viên đang công tác và học tập tại CSĐT Vĩnh Phúc thì học tại Hội trường lớn của CSĐT Vĩnh Phúc.

Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

Chiều

 

 

Chủ Nhật
21/3

Sáng

 

 

Chiều