Lịch công tác tuần 12 năm 2022 (từ 21/03/2022 đến 27/03/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 12 THEO NĂM 2022
TUẦN 33 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
21/
3

Sáng
8h30

Nội dung: Họp chuẩn bị cho "Ngày Hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ IV (SV_STARTUP)”
Thành phần: 
 - Đầu cầu Hà NộiBan Giám hiệu; cấp trưởng các phòng, khoa, trung tâm; chủ tịch công đoàn; Bí thư ĐTN.
 - Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ông Sơn và đại diện các phòng, khoa, trung tâm tại cơ sở.
 - Đầu cầu Thái Nguyên: Ông Hưng và đại diện các phòng, bộ môn, trung tâm tại cơ sở.
Địa điểm: Họp trực tuyến kết hợp trực tiếp tại phòng họp T3 - H3.
Ghi chú: TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật và kết nối, Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Hiệu trưởng
Sáng
10h00
Nội dung: Họp tập thể lãnh đạo Trường và đại diện ban tổ chức Ngày Hội KNQG của Trường.
Thành phần: Tập thể lãnh đạo Trường và đại diện ban tổ chức.
Địa điểm: Phòng họp T3 - H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.
Lãnh đạo Nhà trường

Chiều
14h30

Nội dung: Họp thường trực BTC "Ngày Hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ IV (SV_STARTUP)"
Thành phần: PHT Hùng, ô Toàn (TT KN&QHDN).
Địa điểm: Cơ sở Vĩnh Phúc.
Ghi chú: Xe xuất phát tại HN lúc 13h15.

Bộ GD&ĐT

Thứ Ba
22/3

Sáng

 

 

Chiều

 

 
Thứ Tư
23/3

Sáng
8h30

Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c thường vụ Đảng ủy.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Bí thư Đảng ủy

Sáng
9h30
Nội dung: Họp Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c Đảng ủy viên.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.
Bí thư Đảng ủy

Chiều

   

Thứ Năm
24/3

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Sáu
25/3

Sáng
7h30

Nội dung: Đón các đoàn về dự "Ngày Hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ IV (SV_STARTUP)"
Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Nhà trường, Ban tổ chức.
Địa điểm: Cơ sở Vĩnh Phúc.
Ghi chú: Xe xuất phát tại HN lúc 6h00.

Trường Đại học Công nghệ GTVT

Chiều

 

 

Thứ Bảy
26/3

Sáng
7h00
(ngày 26 và 27/3/2022)

Nội dung: Ngày Hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ IV (SV_STARTUP)
Thành phần: 
 - Khách mờiLãnh đạo TW, Bộ, ban, ngành, tỉnh Vĩnh Phúc và các doanh nghiệp;
 - Các đoàn dự thi: Theo danh sách của BTC;
 - Trường Đại học Công nghệ GTVT: Tập thể lãnh đạo Trường và cán bộ, giảng viên Nhà trường.
Địa điểm: Cơ sở Vĩnh Phúc.
Ghi chú: Các đơn vị đăng ký số lượng CB, GV, CNV của đ/v mình lên VP theo từng ngày 26 và 27/3. Danh sách gửi về P. HCQT trước 17h00 ngày 24/3/2022. Xe xuất phát tại Hà Nội lúc 7h00 ngày 26 và 27/3.

Bộ GD&ĐT

Chiều

 

 

Chủ Nhật
27/3

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

Share on facebook