Lịch công tác tuần 13 năm 2021 (từ 22/3/2021 đến 28/3/2021)


Lịch công tác tuần 13 năm 2021 (từ 22/3/2021 đến 28/3/2021)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 13 THEO NĂM 2021
TUẦN 34 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
22/3

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
23/3

Sáng
8h00

Nội dung: Tập huấn về công tác xây dựng, điều chỉnh Chương trình đào tạo và Đề cương chi tiết.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Hội đồng Khoa học - Đào tạo; Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục; Lãnh đạo phòng: Đào tạo, Đào tạo Sau đại học, KT&ĐBCLĐT (và các chuyên viên liên quan của phòng); Lãnh đạo các Khoa, Bộ môn; các giảng viên không có giờ lên lớp của Phân hiệu Hà Nội; đại diện CSĐT Vĩnh Phúc và Thái Nguyên
.
Mời dự: Chủ tịch Hội đồng Trường.

Địa điểm: Hội trường lớn - Phân hiệu Hà Nội.

HT Nguyễn Hoàng Long

Chiều

   
Thứ Tư
24/3

Sáng
8h30
(mới)

Nội dung: Khảo sát công tác quốc phòng và an ninh Trường Đại học Công nghệ GTVT năm 2021.
Thành phần: Ban Chỉ huy quân sự Trường
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ban Chỉ huy quân sự quận Thanh Xuân

Chiều

 

 

Thứ Năm
25/3

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Họp thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Ban xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; Phụ trách cơ sở đào tạo; Trưởng, phó phòng, khoa, trung tâm; Chủ tịch công đoàn Trường, chủ tịch công đoàn bộ phận; Bí thư ĐTN; Trưởng Bộ môn thuộc khoa, phòng, trung tâm; tổ xây dựng quy trình.
Mời dự: Chủ tịch Hội đồng Trường.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tại 03 CSĐT.
Ghi chú: Ban xây dựng quy chế chuẩn bị nội dung báo cáo, TTCNTT-TV chuẩn bị phòng họp trực tuyến tại 03 CSĐT.

HT Nguyễn Hoàng Long

Thứ Sáu
26/3

Sáng
10h00
(mới)

Nội dung: Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Thành phần: Các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn Trường khóa IX; lớp trưởng, bí thư các Chi đoàn từ khóa 69 đến khóa 71 đang học tập tại CSĐT Hà Nội
.
Mời dự: Chủ tịch HĐT; Hiệu trưởng; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn Trường; Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm và đại biểu theo danh sách mời (Danh sách đính kèm)
.
Địa điểm: Hội trường lớn – Phân hiệu Hà Nội.
Ghi chú: TTCNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật.

Đoàn Thanh niên

Chiều

 

 

Thứ Bảy
27/3

Sáng
7h30

Nội dung: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thành phần: Tập thể lãnh đạo Nhà trường.

Địa điểm: Hội trường 2D, trụ sở Bộ GTVT.
Ghi chú: Xe xuất phát tại Trường lúc 6h30.

Bộ GTVT

Chiều

 

 

Chủ Nhật
28/3

Sáng

 

 

Chiều