Lịch công tác tuần 14 năm 2020 (từ 30/3/2020 đến 05/4/2020)


Lịch công tác tuần 14 năm 2020 (từ 30/3/2020 đến 05/4/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 14 THEO NĂM 2020
TUẦN 35 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
30/3

Sáng

 Giảng viên và học viên, sinh viên tiếp tục giảng dạy và học tập trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

 

Chiều

   

Thứ Ba
31/3

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Tư
01/4

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Năm
02/4

Sáng

Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương  

Chiều

Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương  

Thứ Sáu
03/4

Sáng
8h30

(HOÃN)
 

Nội dung: Họp BCH Đảng ủy Trường (dự kiến).
Thành phần: Các Đ/c BCH Đảng ủy, mời Đ/c Hoàng, Đ/c Nga (VP ĐU).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Bí thư Đảng ủy

Chiều

   

Thứ Bảy
04/4

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
05/4

Sáng

 

 

Chiều