Lịch công tác tuần 14 năm 2022 (từ 04/4/2022 đến 10/4/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 14 THEO NĂM 2022
TUẦN 35 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
04/4

Sáng
9h00

Nội dung: Rà soát công tác cơ sở vật chất.
Thành phần: Ban Giám hiệu; ô.Thanh; ô.Trinh; ô.Thắng; ô.Hiếu; ô.Quyền.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3-H3.
Ghi chú: 
Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Ba
05/4

Sáng

 

Chiều

 

 
Thứ Tư
06/4

Sáng
8h30

Nội dung: Rà soát công tác đảm bảo chất lượng.
Thành phần:  Ban Giám hiệu; trưởng các nhóm chuyên trách; tổ thư ký.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3-H3.
Ghi chú: 
Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Hiệu trưởng

Chiều

   

Thứ Năm
07/4

Sáng

   

Chiều
14h30

Nội dung: Họp Hội đồng trường.
Thành phần: Các thành viên Hội đồng trường.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3-H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Chủ tịch HĐT

Thứ Sáu
08/4

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
09/4

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
10/4

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

Share on facebook