Lịch công tác tuần 15 năm 2020 (từ 06/4/2020 đến 12/4/2020)


Lịch công tác tuần 15 năm 2020 (từ 06/4/2020 đến 12/4/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 15 THEO NĂM 2020
TUẦN 36 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
06/4

Sáng

 Giảng viên và học viên, sinh viên tiếp tục giảng dạy và học tập trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

 

Chiều

   

Thứ Ba
07/4

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Tư
08/4

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Năm
09/4

Sáng

   

Chiều

   

Thứ Sáu
10/4

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Bảy
11/4

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
12/4

Sáng

 

 

Chiều