Lịch công tác tuần 15 năm 2022 (từ 11/4/2022 đến 17/4/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 15 THEO NĂM 2022
TUẦN 36 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
11/4

Sáng

NGHỈ BÙ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
12/4

Sáng
8h30

Nội dung: Họp công tác văn bản, quy trình, chuyển đổi số.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị khối hành chính.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3-H3
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Hiệu trưởng

Sáng
10h00
Nội dung: Họp chuẩn bị nội dung Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí – Động lực lần thứ XV.
Thành phần: Thành viên Ban chấp hành Câu lạc bộ Cơ khí- Động lực.
- Mời dự: ô.Quang Anh (Khoa CK); ô.An (P.SĐH); ô.Trinh (Phòng P.KHCN-HTQT).

Địa điểm: Phòng họp tầng 2-H1
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.
GS.TSKH Phạm Văn Lang-
Chủ tịch CLB Cơ khí- Động lực.

Chiều

 

 
Thứ Tư
13/4

Sáng
8h30

Nội dung: Làm việc tại Cơ sở đào tạo Thái Nguyên.
Thành phần: Hiệu trưởng; PHT Hùng; b.Sao (CĐ); ô.Thanh (ĐT); b.Thu (TCCB); b.Ánh (TCKT).
Địa điểm: CSĐT Thái Nguyên.
Ghi chú: Xe xuất phát tại HN lúc 7h00.

Hiệu trưởng

Chiều
14h00

Nội dung: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ IV của Ban chấp hành trung ương khóa XIII về việc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
Thành phần: Toàn thể Cán bộ, Đảng viên, Giảng viên và Người lao động toàn trường.
- Giảng viên có giờ lên lớp, Đảng viên là sinh viên có giờ học vẫn lên lớp bình thường.
Địa điểm: Hội trường lớn 03 CSĐT
Đảng ủy trường

Thứ Năm
14/4

Sáng
8h30
Nội dung: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ VIII, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 và Gặp mặt kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống công tác Xây dựng Đảng (14/4/1987-14/4/2022).
Thành phần: Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng.
Địa điểm: Hội trường 4A, ĐUK.
Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

Chiều
14h00

Nội dung: Kiểm tra công tác quản lý, khai thác, sử dụng trang thiết bị phục vụ Đào tạo, NCKH cơ sở Đào tạo Hà Nội.
Thành phần: BGH; ô.Tân, ô.Bình (TTGD-PC); ô.Thanh (ĐT); ô.Trinh (KHCN); b.Thu (TCCB); b.Sao (CĐ); ô Quyền (HCQT).
- Các đơn vị được giao quản lý các phòng thí nghiệm, thực hành chuẩn bị nội dung báo cáo.
Địa điểm: Tại các phòng thí nghiệm, thực hành.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Hiệu trưởng

Thứ Sáu
15/4

Sáng
8h30

Nội dung: Họp Sơ kết công tác Quý I năm 2022.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm, Viện; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN.
- Các đơn vị chuẩn bị báo cáo theo kế hoạch năm đã ban hành.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3-H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Bảy
16/4

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
17/4

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

Share on facebook