Lịch công tác tuần 16 năm 2020 (từ 13/4/2020 đến 19/4/2020)


Lịch công tác tuần 16 năm 2020 (từ 13/4/2020 đến 19/4/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 16 THEO NĂM 2020
TUẦN 37 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
13/4

Sáng

 Giảng viên và học viên, sinh viên tiếp tục giảng dạy và học tập trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

 

Chiều

   

Thứ Ba
14/4

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Tư
15/4

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Năm
16/4

Sáng

   

Chiều

   

Thứ Sáu
17/4

Sáng
8h00

Nội dung: Dự Hội nghị đào tạo trực tuyến GDĐH .
Thành phần: Hiệu trưởng, Ô Lâm (ĐT).
Địa điểm: Họp trực tuyến.
Ghi chú: Phòng ĐT đăng ký thành phần dự họp theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Bộ GDĐT

Chiều

14h30

Nội dung: Họp BCH Đảng ủy Trường (HOÃN).
Thành phần: Các Đ/c BCH Đảng ủy, mời Đ/c Hoàng, Đ/c Nga (VP ĐU).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT chuẩn bị phòng họp đảm bảo điều kiện phòng dịch.
Bí thư Đảng ủy

Thứ Bảy
18/4

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
19/4

Sáng

 

 

Chiều