Lịch công tác tuần 17 năm 2020 (từ 20/4/2020 đến 26/4/2020)


Lịch công tác tuần 17 năm 2020 (từ 20/4/2020 đến 26/4/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 17 THEO NĂM 2020
TUẦN 38 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
20/4

Sáng

 Giảng viên và học viên, sinh viên tiếp tục giảng dạy và học tập trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

 

Chiều

   

Thứ Ba
21/4

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Tư
22/4

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Năm
23/4

Sáng

   

Chiều

   

Thứ Sáu
24/4

Sáng

8h30

Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các Đ/c thường vụ Đảng ủy, mời Đ/c Thu (TCCB).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT chuẩn bị phòng họp đảm bảo điều kiện phòng dịch.

Bí thư Đảng ủy

Chiều

14h00

Nội dung: Họp BCH Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các Đ/c BCH Đảng ủy, mời Đ/c Hoàng, Đ/c Nga (VP ĐU).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT chuẩn bị phòng họp đảm bảo điều kiện phòng dịch.
Bí thư Đảng ủy

Thứ Bảy
25/4

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
26/4

Sáng

 

 

Chiều