Lịch công tác tuần 18 năm 2020 (từ 27/4/2020 đến 03/5/2020)


Lịch công tác tuần 18 năm 2020 (từ 27/4/2020 đến 03/5/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 18 THEO NĂM 2020
TUẦN 39 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
27/4

Sáng

 1. Giảng viên và học viên, sinh viên tiếp tục giảng dạy và học tập trực tuyến cho đến khi có thông báo mới;

 2. Phòng, ban, trung tâm đến Trường làm việc; Lãnh đạo các khoa, bộ môn làm việc tại Trường theo nhiệm vụ quản lý;

 3. Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch, Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch theo Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Chiều
14h00

Nội dung: Làm việc với Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco).
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm.
Địa điểm: Tổng công ty Vận tải Hà Nội (địa chỉ: 32 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Tổng công ty Vận tải Hà Nội

Chiều
15h00

Nội dung: Họp phương án Tuyển sinh năm 2020.
Thành phần: 
 - Đầu cầu Hà Nội: Chủ tịch HĐ Trường; các Phó HT; Ô Lâm, Ô Dũng, Ô Đức Sơn, Bà Hạnh, Bà Nhung (Phòng ĐT); Ô Trinh (KHCN&HTQT); Ô T. Anh (KT&ĐBCL); Ô Q. Anh (Cơ khí); Ô Thanh (CNTT); Bà Lê (KTVT); Bà Hương (Khoa Công trình); Ô Tùng (TT CNTT-TV).
 - Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ô V. Sơn (Đào tạo).
 - Đầu cầu Thái Nguyên: Ông Long (PGĐ), Ô Tuấn (Đào tạo)
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 03 Cơ sở đào tao.
Ghi chú: Trung tâm CNTT-TV chuyển bị kỹ thuật 03 đầu cầu.
Hiệu trưởng

Thứ Ba
28/4

Sáng

8h30

Nội dung: Họp HĐGSN GTVT.
Thành phần: Hiệu trưởng.
Địa điểm: Phòng HĐGSN GTVT.
Chủ tịch Hội đồng

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Hội đồng tinh giản biên chế.
Thành phần: 
 - Đầu cầu Hà Nội: Các Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch HĐT; Bà Sao (CT Công đoàn); Ông Tân (TTGD); Ông Lâm (ĐT); Bà Ánh (TCKT); Bà Thu (TCCB).
 Mời dự: Ông Tuấn, Bà Thạch (Khoa KHCB).
 - Đầu cầu Thái Nguyên: Ông Long (PGĐ).
 Mời dự: Ông Tình (HCQT); Ông Đức (TCCB).
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 02 đầu cầu Hà Nội và Thái Nguyên.
Ghi chú: Trung tâm CNTT-TV chuyển bị kỹ thuật 02 đầu cầu.

Chủ tịch Hội đồng

Chiều
15h30
Nội dung: Họp Hội đồng Khoa học và đào tạo Trường.
Thành phần: Các thành viên Hội đồng (Theo danh sách đính kèm)
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Chủ tịch Hội đồng
Thứ Tư
29/4

Sáng

 

 

Chiều
14h30
(mới)

Nội dung: Công bố quyết định bổ nhiệm.
Thành phần: 
 - Đầu cầu Hà Nội: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Hội đồng Trường; Lãnh đạo các đơn vị: Khoa Cơ khí, Phòng HCQT, Phòng Tổ chức cán bộ.
 - Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ông Sơn (Đào tạo); Ông Vũ (Khoa Cơ khí); Bà Loan (TCCB).
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 02 đầu cầu Hà Nội và Vĩnh Phúc.
Hiệu trưởng

Thứ Năm
30/4

Sáng

Nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 đến hết tuần  

Chiều

   

Thứ Sáu
01/5

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Bảy
02/5

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
03/5

Sáng

 

 

Chiều