Lịch công tác tuần 19 năm 2020 (từ 04/5/2020 đến 10/5/2020)


Lịch công tác tuần 19 năm 2020 (từ 04/5/2020 đến 10/5/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 19 THEO NĂM 2020
TUẦN 40 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
04/5

Sáng

 - CBGV, học viên, sinh viên cơ sở Vĩnh Phúc, cơ sở Thái Nguyên trở lại Trường giảng dạy và học tập (theo thông báo đính kèm).

 - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19 ngày 24/4/2020 của TTg và các hướng dẫn của Trường.

 

Chiều

   

Thứ Ba
05/5

Sáng

 - CBGV, học viên, sinh viên Phân hiệu Hà Nội trở lại Trường giảng dạy và học tập (theo thông báo đính kèm).

 - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19 ngày 24/4/2020 của TTg và các hướng dẫn của Trường.
 
Chiều
14h30
Nội dung: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 22.
Thành phần: Bí thư Đảng ủy. 
Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà 2C, Cơ quan Đảng ủy Khối (Số 219 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội).
Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội
Thứ Tư
06/5

Sáng
9h30

Nội dung: Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Cộng hòa Áo.
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm. 
Địa điểm: Phòng họp 518, Bộ Khoa học và Công nghệ (113 Trần Duy Hưng, Hà Nội).

Bộ Khoa học và Công nghệ

Chiều

   

Thứ Năm
07/5

Sáng
9h30
(mới)

Nội dung: Nghiệm thu cấp khoa giáo trình "Đánh giá dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông” hệ cao học.
Thành phần: Thành viên Hội đồng và nhóm tác giả. 
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 H1.
Chủ tịch Hội đồng

Chiều

   

Thứ Sáu
08/5

Sáng
8h00
(mới)
Nội dung: Hội nghị trực tuyến về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng 2020.
Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Hoàng Long, Ô Lâm, Ô Dũng (Đào tạo)

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3 H3.
Ghi chú: Trung tâm Công nghệ TT TV chuẩn bị kỹ thuật.
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chiều
15h00
(mới)

Nội dung: Làm việc tại UBND xã Tân Triều.
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm, Ô Hiếu (QLĐT&XDCB)

Địa điểm: UBND xã Tân Triều.
UBND xã Tân Triều

Thứ Bảy
09/5

Sáng
9h00
(mới)

Nội dung: Lễ Kết nạp Đảng viên mới Chi bộ Sinh viên Hà Nội 1.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ Sinh viên Hà Nội 1 và các quần chúng ưu tú. 
Khách mời: Đại diện Đảng ủy, văn phòng Đảng ủy
Trường.
Địa điểm: Hội trường lớn – Phân hiệu Hà Nội.

Bí thư chi bộ

Chiều
14h00
(mới)

Nội dung: Đại hội Chi bộ Sinh viên Hà Nội 1 nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ. 
Khách mời: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Trường.

Địa điểm: Hội trường lớn – Phân hiệu Hà Nội.

Bí thư chi bộ

Chủ Nhật
10/5

Sáng
8h30
(mới)

 

Nội dung: Đại hội Chi bộ Sinh viên Hà Nội 2 nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ. 
Khách mời: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Trường.

Địa điểm: Hội trường tầng 4 Thư viện – Phân hiệu Hà Nội.

Bí thư chi bộ

Chiều
14h00
(mới)

Nội dung: Đại hội Chi bộ Sinh viên Vĩnh Yên nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ. 
Khách mời: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Trường, Đ/c Vương Văn Sơn (BCH Đảng bộ Trường).

Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Vĩnh Phúc.

Bí thư chi bộ