Lịch công tác tuần 20 năm 2020 (từ 11/5/2020 đến 17/5/2020)


Lịch công tác tuần 20 năm 2020 (từ 11/5/2020 đến 17/5/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 20 THEO NĂM 2020
TUẦN 41 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
11/5

Sáng
9h30
Nội dung: Thẩm tra quyết toán vốn Ngân sách Nhà nước.
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm, Bà Hương (QLĐT&XDCB). 
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà D, Bộ GTVT.
Vụ Tài chính

Chiều

   

Thứ Ba
12/5

Sáng
8h30

Nội dung: Họp thường vụ đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c thường vụ đảng ủy, mời đ/c Thu (TCCB).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Bí thư đảng ủy

Chiều

   
Thứ Tư
13/5

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Năm
14/5

Sáng

   

Chiều

   

Thứ Sáu
15/5

Sáng

   

Chiều

   

Thứ Bảy
16/5

Sáng
9h00

Nội dung: Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính khóa 109.
Thành phần: TS. Nguyễn Mạnh Hùng (CT HĐT), Bà Thu (TCCB), Ô. Đoan (ĐTTC), Ô. Toàn (Trung tâm) và các đồng chí học viên khóa 109 (theo danh sách đính kèm). 
Khách mời: Trường Cán bộ quản lý GTVT: Ô. Tuấn (Hiệu trưởng); Ô. Thuận (Trưởng phòng ĐT- QLKH).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Trung tâm HTSVKN&QHDN

Chiều

 

 

Chủ Nhật
17/5

Sáng

 

 

Chiều