Lịch công tác tuần 22 năm 2022 (từ 30/5/2022 đến 05/6/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 22 THEO NĂM 2022
TUẦN 43 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
30/5

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
31/5

Sáng
8h45

Nội dung: Hội nghị đối thoại Sinh viên với Lãnh đạo Nhà trường.
Thành phần: Chủ tịch HĐT; Ban Giám hiệu; Lãnh đạo các đơn vị, GVCN-CVHT, SV (Cán bộ lớp, Cán bộ Đoàn).
Địa điểm: Trực tuyến tại 03 đầu cầu. Đầu cầu Hà Nội tại Hội trường lớn.
Ghi chú: TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật và kết nối, Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Lãnh đạo Nhà trường

Chiều

 

 
Thứ Tư
01/6

Sáng
9h00

Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c thường vụ Đảng ủy.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Bí thư Đảng ủy

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c Đảng ủy viên.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.
Bí thư Đảng ủy

Thứ Năm
02/6

Sáng
8h30

Nội dung: Họp Giao ban tháng 6/2022.
Thành phần: 
 - Đầu cầu Hà NộiBan Giám hiệu; cấp trưởng các phòng, khoa, trung tâm; chủ tịch công đoàn; Bí thư ĐTN.
 - Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ông Sơn và đại diện các phòng, khoa, trung tâm tại cơ sở.
 - Đầu cầu Thái Nguyên: Ông Hưng và đại diện các phòng, bộ môn, trung tâm tại cơ sở.
Địa điểm: Họp trực tuyến.
Ghi chú: TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật và kết nối.
Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Sáu
03/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
04/6

Sáng

   

Chiều

 

 

Chủ Nhật
05/6

Sáng

 

 

Chiều