Lịch công tác tuần 28 năm 2019 (từ 08/7/2019 đến 14/7/2019)


Lịch công tác tuần 28 năm 2019 (từ 08/7/2019 đến 14/7/2019)

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

TUẦN 28 THEO NĂM 2019
TUẦN 49 THEO NĂM HỌC 2018-2019

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

LỊCH CÔNG TÁC
(
Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019)

 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
08/7

Sáng
9h00

Nội dung: Rà soát đề xuất NSNN 2020 (Phòng TCKT chuẩn bị và báo cáo).

Thành phần: Các PHT; Bà Thủy, Bà Ánh (TCKT); Ô Lâm (ĐT); Ô Hiếu, Bà Hương (QLĐT&XDCB); Ô Trinh (KHCN-HTQT); Ô Ngọc (TCCB).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Ba
09/7

Sáng
8h30

Nội dung: Làm việc với Vụ Tài chính - Bộ GTVT (Phòng TCKT chuẩn bị).

Thành phần: Các PHT; Bà Thủy, Bà Ánh (TCKT); Ô Hiếu (QLĐT&XDCB); Ô Trinh (KHCN-HTQT); Ô Ngọc (TCCB).

Địa điểm: Phòng họp trụ sở Bộ GTVT.

Vụ Tài chính
Bộ GTVT​

Chiều

 

 

Thứ Tư
10/7

Sáng
8h00

Nội dung: Họp về TVTS. Phòng ĐT chuẩn bị và báo cáo.

Thành phần:

- Đầu cầu Hà Nội: Các PHT; các thành viên Ban TVTS;

- Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ô Sơn (ĐT), Ô Quyền (HCQT), Ô Trường (ĐTN);

- Đầu cầu Thái Nguyên: Ô Long (PGĐ), Ô Tuấn (ĐT), Bà Điệp (TCKT).

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 CSĐT.

Hiệu trưởng

Sáng
10h00

Nội dung: Họp rà soát công tác thi tuyển SĐH (Phòng SĐT chuẩn bị và báo cáo).

Thành phần: Các PHT; Ô Lâm (ĐT), Ô An (SĐH).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Hiệu trưởng

Chiều
14h00

Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy-BGH.

Thành phần: Các đ/c UVTV Đảng ủy, các PHT; Mời Bà Thu (TCCB).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Bí thư Đảng ủy
– Hiệu trưởng

Thứ Năm
11/7

Sáng

 

 

Chiều

14h00

Nội dung: Dự Hội nghị tại Bộ GTVT.

Thành phần: Hiệu trưởng.

Địa điểm: Hội trường Nhà D, Bộ GTVT.

Lãnh đạo Bộ GTVT

Thứ Sáu
12/7

Sáng
9h00

Nội dung:

Đối với cán bộ coi thi: Tập huấn nghiệp vụ

Đối với thi sinh dự thi: Nghe phổ biến quy chế thi tuyển sinh Cao học và nhận thẻ dự thi.

Thành phần: Cán bộ coi thi và thí sinh dự thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường tầng 4 Thư viện.

Phòng Đào tạo
Sau đại học

Chiều

 

 

Thứ Bảy
13/7

Cả ngày
(sáng từ 7h00, 
chiều từ 13h00)

Nội dung: Thi tuyển sau đại học đợt 1 năm 2019.
Thành phần: Hội đồng tuyển sinh và các cán bộ coi thi.
Địa điểm: Nhà A1 - Phân hiệu Hà Nội.

Chủ tịch HĐTS

Chiều

 

 

Chủ Nhật
14/7

Sáng
7h00

Nội dung: Thi tuyển sau đại học đợt 1 năm 2019.
Thành phần: Hội đồng tuyển sinh và các cán bộ coi thi.
Địa điểm: Nhà A1 - Phân hiệu Hà Nội.

Chủ tịch HĐTS

Chiều